müdür

english manager

özet

  • Bir sporcunun veya bir takımın eğitiminden sorumlu biri
  • kaynakları ve harcamaları kontrol eden biri

genel bakış

Procurasyon (Latince procurare , 'bakımını üstlenmek' anlamına gelir), bu yüzden idare, idare, ajansın bakımının yapılması eylemidir. Bu sözcük, bir procurator veya temsilci ile yetkilendirilen yetki veya yetkinin yanı sıra, söz konusu yetkinin, sıklıkla ( procurationem başına ) veya profesyonel olarak progasyonla ifade edildiği şekilde uygulanır . ya da sadece pp
Ticaret şubesi veya şube ofisinde işletme sahibi adına hareket etme hakkı veren ticari çalışan (Şirket Kanununun 20 nci maddesi). Yöneticiye ek olarak, mağaza yöneticisi, şube müdürleri vb. Ayrıca gerçek başlık olarak kullanılır. Temsil yetkisinin atanması ve kaybolması, merkez veya şubenin bulunduğu yere kayıt yaptırılmasını gerektirir. Baş işletme yetkilisi olduğunu açıkça belirten çalışan (yönetici) aynı zamanda yönetici ile aynı yetkiye sahip olarak kabul edilecektir. Rakiplerini satış personeline karşı korumak zorundayız .
Kurumsal Denetçi Dışında İlgili Ürünler | Dış Yönetmen | Ticari Kayıt