Nu'mānī Shiblī

english Nu‘mānī Shiblī


1857-1914
Hint edebi, tarihçi, düşünür, eleştirmen.
Azamgar'da doğmuş.
Ahmed Khan'ın Hint-Müslüman uyanış hareketi ile yankılanıyor, ancak aşırı Batılılaşma korkusu ile İslam geleneğini koruyacak bir pozisyona geçiyor. Birçok edebiyat, tarih ve din eseri var ve edebi eserler kadar mükemmel ve akademik değeri yüksek. 1914'te bir yazarlık evi kurdu ve rol aldı. Eserleri arasında "Romey" ('03) ve "Peygamber" ('17) bulunmaktadır.