televizyon tüpü

english orthicon

özet

  • bir televizyon kamerasında artık eskimiş bir resim alma borusu, gelen ışığın yoğunluğu ile orantılı bir fotoemissif yüzeyden yayılan elektronlar, elektronların ikincil emisyonuna neden olan hedefe odaklanır.

genel bakış

Video kamera tüpleri , 1980'lerde şarj kuplajlı cihazların (CCD) kullanılmasından önce televizyon görüntülerini yakalamak için kullanılan katot ışın tüpüne dayalı cihazlardır. 1930'ların başından 1980'lere kadar birçok farklı tipte tüp kullanıldı.
Bu tüplerde, katot ışını yayınlanacak sahnenin görüntüsü boyunca tarandı. Ortaya çıkan sonuç, hedef üzerindeki görüntünün parlaklığına bağlıydı. Çarpıcı ışının büyüklüğü, hedefin büyüklüğüne göre daha küçüktü, NTSC formatında görüntü başına 483 yatay tarama çizgisine veya PAL'de 576 satıra izin verdi.
Televizyon yayınlarının başında en çok kullanılan televizyon resmi tüpü. Rose A. Rose ve ark. Elektron tabancası etrafında elektron çarpanı ile dönen elektron ışınını düşük hız elektron ışını ile photocathode arkasında bakır ağ ile hedef Tarama ve artan 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde iconoscope daha duyarlıdır.
→ İlgili öğeler Görüntü tüpü | Televizyon kamerası