yarıçap

english radius

özet

  • göbeği janta birleştiren bir tekerleğin radyal elemanından oluşan destek
  • Bir daire veya kürenin merkezi ve çevresi arasındaki çizgi parçasının uzunluğu
  • insan önkolunun iki kemiğinin dış ve biraz daha kısa olması
  • alanı yarıçapının uzunluğu ile gösterilen dairesel bölge
    • 2 mil yarıçap içinde yerleştirdiler
  • merkezden bir dairenin çevresine (veya kürenin yüzeyine doğru) düz bir çizgi

genel bakış

Klasik geometride, bir dairenin veya kürenin bir yarıçapı , merkezden çevresine doğru herhangi bir çizgi segmentidir ve daha modern kullanımda, aynı zamanda uzunluklarıdır. İsim, ışın anlamında Latin bir yarıçaptan geliyor, ama aynı zamanda bir araba tekerleği konuştu. Yarıçapın çoğulu ya yarıçaplı (Latin çoğulundan) ya da geleneksel İngiliz çoğul yarıçapları olabilir . Yarıçap için tipik kısaltma ve matematiksel değişken adı r'dir . Ek olarak, çap d yarıçapın iki katı olarak tanımlanır:
Çember (veya küre) merkezli ve çizgi çevrimi (veya küresel) üzerinde bir nokta bağlayan çizgi parçası. Ayrıca uzunluğu, yarı çapı.