ek

english Supplement

özet

  • yeteneği artıran ek bir bileşen
  • bir miktar eklendi (örneğin bir eksikliği telafi etmek için)
  • bir yayına eklenen metinsel madde, genellikle sonunda

genel bakış

Bir savaş ödülü, savaş ya da savaş sırasında ya da sonrasında, genellikle denizde savaşan bir tarafın ele geçirdiği bir düşman mülk veya toprağıdır. Bu terim, özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda ele geçirilen gemiler açısından neredeyse tamamen kullanılmıştır.
İki açının toplamı iki dik açı olduğunda, iki köşenin birbirini tamamlayıcı olduğu söylenir. → tamamlayıcı açı
→ İlgili ürünler Boynuz