Birlikte

english Together
Genel olarak, hem evli çiftler için ücret gelirinin mevcut olduğu bir duruma işaret eder. Çift gelirli hane halklarının sayısının tek çalışan hanelerin sayısını aşmasına rağmen, özellikle de aynı işyerinde çalışan çiftler için evlilik ve doğumdan sonra emekli olan kadınların ortak bir tacizi (eş-hane) vardır. Son yıllarda eşimin emekli olması ya da durgunluğun yeniden yapılandırılması sırasında eşimin emekli olması durumu sorun haline geldi. Ayrıca, emeklilik sisteminde bile, ücretli çalışanların (çoğunlukla ev hanımları) ücretli eşleri, sigorta primleri ödemeden temel emekli maaşları alabilmektedirler ve sosyal sistemler açısından, karşılıklı istihdam için dezavantajlı durumlar söz konusudur.