objet

english objet
Başlangıçta Fransızca, Sugar sujet'e (nesneler, nesneler) karşı nesneler (nesneler, nesneler) için. 20. yüzyıl sanatında, özel bir anlamı vardır ve günlük olarak taşınan anlam veya kullanım ortadan kaldırıldığında ortaya çıkan şeyin, özellikle şiirsel ve biçimlendirici değerine dikkat çeken şeyin nesnel yönünü ifade eder. Geleneksel geleneksel heykel formlarından çıkan sanat eserlerine de nesneler denir. Duchamp , tuvaletten bu yana “hazır (hazır)” sergisinde sergilenmiş gibi tanınır, bu tanıma özellikle sürrealizm tarafından daha da derinleştirilmiştir .
→ Ayrıca bakınız Cornell | Giacometti | Judd | Dada | Pop Art | Man Ray