kavurma

english roasting

özet

  • bir fırında (genellikle yağ eklenmiş) kuru ısıyla pişirme (et)
    • yavaş kavurma birkaç saat sürdü
Eritme noktasını aşmak için kimyasal bileşimi vb. Değiştirmek üzere erime noktasının altındaki cevherin ısıtılması. Sülfit cevheri, arsenit ve diğerlerine uygulanır. Oksidasyonun okside dönüşmesi, sülfat cevherinden sülfatın sülfat haline getirilmesi, sülfid cevherinden klorüre kaynatma, demir demir (Fe 2 O 3) demir (III) demir (II) Fe 3 O 4 ve kızartmaya kadar azaltılması.
→ İlgili ürünler Kuru eritme | Islak eritme | Elektrolitik eritme