yardımcı

english auxiliary

özet

  • asistan olarak hareket eden biri
Zihinsel yetersizlik nedeniyle disiplinde yetersiz olanlar (Medeni Kanun Madde 14), özellikle, hafif demans ( demans ), zihinsel engelli, psikiyatrik bozukluk durumlarında olanlar, bu bir sistemdir. Yeni yetişkin vesayet sisteminin altında, kendi yargı yeteneği, vesayet 3 tip, küratörlük (küratör) ve Yardımcı eksikliği derecesine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Muhafızlık ve Güvence, geleneksel olarak yerleşik / yarı-habitatı ( hükümet dışı , yarı-koca ) temel olarak miras almış olsa da, sübvansiyon türü yenidir. Yukarıdaki kişiye gelince, olağan fiillerle ilgili bir kez yargısal yetkinlik olduğu için, sadece ileri yargılamanın gerekli olduğu durumlarda kişinin korunmasına müdahale edilmesi gerekir, yardım türüne göre esnek yazışmalar yapılabilir. Bireyin sübvansiyon sisteminin kullanımı ile ilgili niyetine saygı gösterilmesi için, bireyin rızasının sübvansiyona başlaması istenir (Medeni Kanun'un 14. maddesi 2. paragrafı). Sübvansiyona başlama kararı verildikten sonra asistana asıl (asıl) eklenir. Asistan ayrıca rızaya ek olarak iptal etme hakkına sahiptir.