apsis

english apse

özet

  • özellikle bir kilisenin doğu ucunda bir bina üzerinde kubbeli veya tonozlu bir girinti veya projeksiyon, genellikle sunak içerir

genel bakış

Mimarisinde, bir apsis (çoğul apsis, Latince apse gelen: "kemer, tonoz" "kemer" Yunan ἀψίς apsis gelen bazen yazılı apsis, çoğul yerötelerin) olarak da bilinen bir yarıküresel bir kemer ya da yarı kubbe ile kaplı bir yarı-daire şekilli girinti bir exedra . Bizans, Romanesk ve Gotik Hıristiyan Kilisesi (katedral ve manastır dahil) mimarisinde, terim, biçiminin ne olduğuna bakmaksızın, ayin doğu ucunda (sunağın olduğu yerde) ana binanın yarı dairesel veya çokgen bir sonlandırmasına uygulanır. düz, eğimli, kubbeli veya yarım küre olabilen çatı. Daha küçük apseler, başka yerlerde de, özellikle de türbeler de olabilir.
Mimari terminoloji Geriye doğru. Roma dönemindeki bazilikada, dikdörtgenin bir ucuna çıkıntı yapan yarım daire şeklindeki kısmı ifade eder ve genel olarak yargıcın yeri kurulmuştur. Hıristiyan kilisesi binasında, doğu kafasını bir piskopos ve bir sunakla şekillendiren bir yarım daire vardır.