Huygens prensibi

english Huygens' principle

genel bakış

Huygens – Fresnel ilkesi (Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens ve Fransız fizikçi Augustin-Jean Fresnel'den sonra), hem uzak alan sınırında hem de yakın alan kırınımlarında dalga yayılımı problemlerine uygulanan bir analiz yöntemidir. Bir dalga cephesindeki her noktanın kendisinin küresel dalgacıkların kaynağı olduğunu belirtir.
Işık, dalga teorisinden nasıl iletildiğini açıklamak için C. Huygens tarafından savunulan ilke. Bir wavefront üzerindeki tüm noktalar, dalga hareketinin merkezi olarak işlev görür ve ikinci dalga sırasıyla oluşturulur ve bu ikincil dalgaların zarflama yüzeyi bir sonraki dalga cephesi olur, bu yüzden dalganın bu şekilde birbiri ardına ilerlediğini düşünürüz. Bu ilkeye göre düz, düz, yansıma ve ışığın kırılması açıklanmıştır. Fresnel bunu genişleterek ikincil dalganın girişimiyle ışığın kırılmasını açıkladı, Kirchhoff dalga denklemine dayalı katı bir matematiksel ifade verdi.