çizim(çizim)

english Drawing

özet

 • bir yükün çizerek veya çekerek hareket etmesi
 • Bir kaynaktan elektrik veya sıvı gibi bir şey almak veya tüketmek
  • suyun kuyudan çekilmesi
 • oyuncular aldıkları (veya verdikleri) şanslar ve ödüller çok sayıda oyuncu tarafından dağıtılmaktadır
 • çizim planları zanaat
 • Doldurulacak ve daha sonra cilalanacak bir ilk versiyon yazmak
 • sanatsal resimlerin veya şemaların oluşturulması
  • babasından çizim öğrendim
 • bir yüzey üzerindeki formların veya nesnelerin çizgilerle gösterilmesi
  • soyut formların çizimleri
  • Ortaçağ minyatürleri gibi karmaşık kalem ve mürekkep çizimleri yaptı
 • Elle çizilmiş ve bir kitap, dergi veya gazetede yayınlanan bir illüstrasyon
  • Şekil 7'deki çizim tarafından gösterilmiştir.

genel bakış

Çizim , bir kişinin kağıda veya başka bir iki boyutlu ortama işaretlemek için çeşitli çizim aletleri kullandığı bir görsel sanat biçimidir. Aletler arasında, grafit kalemleri, kalem ve mürekkep, çeşitli boyalar, mürekkepli fırçalar, balmumu renkli kalemler, boya kalemleri, kömür, tebeşir, pastel, çeşitli silgi çeşitleri, işaretleyiciler, tamponlar ve çeşitli metaller (gümüş noktası gibi) bulunur. "Dijital çizim" çizmek için bir bilgisayar kullanma eylemidir. Dijital çizimin yaygın yöntemleri, bir dokunmatik ekran üzerinde bir kalem veya parmak, kalem-touchpad, parmakdan touchpad veya bazı durumlarda bir fare içerir. Birçok dijital sanat programı ve cihazı var.
Bir çizim aleti bir yüzeye az miktarda malzeme bırakarak görünür bir iz bırakır. Çizim için en yaygın destek kağıttır, ancak karton, plastik, deri, tuval ve tahta gibi diğer malzemeler de kullanılabilir. Geçici çizimler bir tahtaya veya beyaz tahtaya veya hemen hemen her şeye yapılabilir. Medya, insanlık tarihi boyunca halkın yaygın ve temel bir ifade aracı olmuştur. Görsel fikirleri iletmenin en basit ve en etkili araçlarından biridir. Çizim araçlarının geniş kullanılabilirliği, en yaygın sanatsal etkinliklerden birini çizmeyi sağlar.
Daha sanatsal biçimlerine ek olarak, çizim, ticari illüstrasyon, animasyon, mimari, mühendislik ve teknik çizimde sıkça kullanılır. Genellikle, bitmiş bir eser olarak tasarlanmamış hızlı ve serbest bir çizim, bazen taslak olarak adlandırılır. Teknik çizimde çalışan ya da çalışan bir sanatçıya taslak, ressam ya da ressam olabilir.
Fransızca Dessin, İngilizce çizim çizim. Kömür, kurşun kalem, kalem, kap, vb. İfade teknolojisi ve renkli tabloların çalılıkları üzerine yapılan çalışmalara yöneliktir, ancak genellikle bağımsız bir çalışma olarak çizilir. Bir çift sofra .
→ İlgili ürünler Eskis | Croquis | Conte
Stereo geometri prensibi ile çizilen çizim çizimlerinde boyut, malzeme, işleme metodu ve diğer şeylerin üretimi için gerekli tüm talimatları doldurun, böylece tasarımcı niyeti üreticiye iletilebilir. Doğruluk Netleştirin çizim. Çizim yöntemleri çizim özelliklerine göre birleştirilmiştir. Tüm şekiller çizgilerle çizildiğinden, çizgilerin özellikleri standart olarak ince bir şekilde belirtilir. Projeksiyon yönteminde, her projeksiyonun karşılaştırmalı kontrastının uygun üçüncü açı yöntemi, esas olarak mekanik çizimde kullanılır. Boyutlar ve diğerleri karakterlerle, rakamlarla, çeşitli sembollerle işaretlenir ve kolayca belirtilir. Günümüzde taslak oluşturma, sadece nesnelerin şekil ve boyutlarını göstermekle kalmaz, aynı zamanda yönetim mühendisliğinin tüm üretim süreci için bir emir rolünde de bir rol oynar.
→ İlgili ürünler Bina taslakları