mevzuat

english Legislation

özet

  • yasa yapma veya yasa çıkarma eylemi
  • yasama organı tarafından çıkarılan kanun