Özel mülkiyet hakkı

english Leasehold right
Binaların mülkiyetini amaçlayan yer hakları ve arazi kiralama hakları için genel isim. Arazi Kiralaması Kiracılık Yasası (1991), Medeni Kanun'un özel mülkiyet haklarına ilişkin özel kurallar getirerek sürenin uzatılmasına ve sürenin uzatılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca, yenileme onaylanmazsa, kiracının sahibi, kiralayana kiracıyı satın alma hakkına sahiptir. Özel mülkiyet hakları, uzun vadeli kalıcılığı (asgari süre 30 yıl) olarak güçlü bir koruma altındadır. Ayrıca, kira sözleşmesi kira sözleşmesinin kuruluşundan dolayı, herhangi bir yenileme yapılmamıştır ve sözleşmenin kesin olarak sona ermesi için özel mülkiyet hakkı belirlenmiştir.
→ İlgili ürünler Arazi kiralama | Bina koruma kanunu