MIS(Yönetim bilgi sistemi)

english MIS

genel bakış

Bir yönetim bilişim sistemi ( MIS ), bir kuruluştaki bilginin koordinasyonu, kontrolü, analizi ve görselleştirilmesi için kullanılan ve karar alma için kullanılan bir bilgi sistemidir; özellikle bir şirkette.
Yönetim bilişim sistemleri çalışması, insanları ve teknolojiyi örgütsel bir bağlamda incelemektedir.
Kurumsal bir ortamda, bir yönetim bilişim sisteminin kullanılmasının nihai hedefi, işletmenin değerini ve karını arttırmaktır.
Yönetim bilgi sistemi. Yönetim bilgi sistemi anlamına gelir ve bazen "hata" olarak okur. Genel yönetim sistemi, EDPS ve IDP yöntemi gibi bilgi işlem tekniklerinin hızlı ilerlemesine yanıt olarak doğmuştur. Amaç, bilginin etkili bir şekilde iletilmesini, zaman zaman yönetimin, karar verme sürecinin, vb. Zamanın kavranmasını sağlamak ve özellikle bilgisayar katılımını yönetimin bir parçası haline getirmektir.
→ İlgili kalemler Yönetim Muhasebesi | Yönetim Mühendisliği | Sistem Mühendisliği