dağıtım

english distribution

özet

  • dağıtma veya yayma veya paylaştırma eylemi
  • bir üreticiden bir tüketiciye malların taşınması ve satılması ticari aktivitesi
  • Bir aralık, alan veya hacim hakkında dağınıklığın mekansal veya coğrafi özelliği
    • dünya çapında dağıtım
    • sinir liflerinin dağılımı
    • tamamlayıcı dağıtımda
  • Gözlemlenen veya teorik olarak ortaya çıkan sıklıklarını gösteren bir değişkenin değerlerinin düzenlenmesi
Üretim araçlarının dağılımı · işgücünün üretim bölümlerine dağıtımı ve ürünlerinin toplumsal sınıflara dağıtılması. Dağıtım, üretim, değişim ve tüketim ile temsili bir ekonomi kavramdır. Toplumun üretim yapısı, üretim faktörlerinin düzenini ve ürün dağılımı biçimini belirlese de, dağıtımın kendisi de üretim üzerinde ters ya da önleyici bir karşıt etkiye sahiptir. Dağıtılmış milli gelir dağılımı taraftan milli geliri yakaladı şeydir. Modern iktisatta, üretim faktörlerinin dağılımı marjinal verimlilik teorisi olarak araştırılmaktadır.