dik

english perpendicular

özet

  • son derece dik bir yüz
  • bir metal ağırlığın, dünyanın yerçekimi merkezine doğrudan doğruya sarkan bir kordonu, belirli bir noktadan dikey saptamak için kullanılır.
  • 14. ve 15. yüzyıl İngiltere'sinde Gotik bir üslup, dikey çizgiler ve dört merkezli (Tudor) kemer ve fan vaistleriyle karakterize
  • başka bir hatta dik açıda düz bir çizgi

genel bakış

Temel geometride, dik olma özelliği ( dik açı ), dik açıda (90 derece) karşılaşan iki çizgi arasındaki ilişkidir. Özellik diğer ilgili geometrik nesnelere uzanır.
İki çizginin bir dik açıda kesişmesi durumunda bir hattın başka bir hatta dik olduğu söylenir. Açıkça, (1) iki çizgi birleştiğinde ilk satır bir ikinci çizgiye diktir; ve (2) kesişme noktasında, birinci hattın bir tarafındaki düz açı, ikinci çizgi tarafından iki uyumlu açıda kesilir. Diklik simetrik olarak gösterilebilir, yani bir birinci çizginin ikinci bir çizgiye dik olması durumunda, ikinci çizgi de birinciye diktir. Bu nedenle, iki satırdan bir sipariş belirtmeden dik olarak (birbirimize) konuşabiliriz.
Dik açı, parçalara ve ışınlara kolayca uzanır. Örneğin, bir satır segmenti AB ¯ {\ displaystyle {\ overline {AB}}}, bir satır segmenti CD ¯ {\ displaystyle {\ overline {CD}}} 'a diktir. Sonsuz çizgi, bu iki elde edilen çizgi yukarıdaki anlamda diktir. Sembollerde, A B ¯ ⊥ C D ¯ {\ displaystyle {\ overline {AB}} \ perp {\ overline {CD}}}, satır segmenti AB'nin satır segmenti CD'sine dik olduğu anlamına gelir. Dik sembolle ilgili bilgi için bkz. Yukarı kaydırma.
Bir çizginin, kesiştiği düzlemdeki her bir çizgiye dik olması halinde bir düzleme dik olduğu söylenir. Bu tanım, çizgiler arasındaki dikeyliğin tanımına bağlıdır.
Uzayda bulunan iki düzlemin, karşılaştıkları dihedral açısı, bir dik açı (90 derece) olması halinde dik olduğu söylenir.
Dik açı, daha genel matematiksel ortogonalite kavramının özel bir örneğidir; Dikdörtgenlik klasik geometrik nesnelerin ortogonalliğidir. Bu nedenle, ileri matematikte, "dikey" sözcüğü bazen bir yüzey ve normal arasındaki gibi çok daha karmaşık geometrik ortogonalite koşullarını tanımlamak için kullanılır.
Aşağıdaki durumlarda, birbirlerine dik olduğu söylenir. (1) iki düz çizgi. İkisi birbiriyle kesiştiğinde ve kesişme açısı dik açıdaysa (genel olarak, bir noktadan geçen iki düz çizgiye paralel olarak çizilen düz bir çizgi bir dik açı oluşturduğunda). (2) Çizgi ve düzlem. Düz çizgi düzlemdeki tüm düz çizgilerle dik (dik açıda kesişen) olduğunda (Aslında, düzlemde iki farklı düz çizgiye dik ise, düzlemdeki tüm düz çizgilere diktir). (3) düzlem ve düzlem. İki düzlemin kesişim çizgisi üzerinde bir noktadan geçerken ve her düzlemde kesişme noktasına dik olarak çizilen iki düz çizgi ortogonaldir.
→ İlgili ürünler dik
Düz bir çizgi veya bir düzleme dik bir düz çizgi. Kesişme dikine ayak denir. Bir P noktasından düz bir çizgiye veya bir düzleme dik bir çizgi çizildiğinde, P uzunluğundan dik çizginin ayağına kadar olan uzunluk, dikey çizginin uzunluğu veya P'den düz çizgi veya düzleme olan mesafedir.
→ İlgili madde Dokuz nokta daire