taşeron

english subcontractor

özet

  • Birincil yüklenici ile taşeronluk yapan kimse
Ana şirketin siparişi ile işlenen parça ve malzemeleri üreten, kendi ürünlerini üretmeyen bir şirket. İmalat sanayiinde ortak olan formda, mamul mal üreticileri olan ana firmaların çoğunluğu büyük şirketler iken, taşeronlar çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmelerdir , ana şirkete güçlü mali ve teknik bağlılığı vardır. Dezavantajlı ilişkisini telafi etmek için, Alt Yüklenici Gelirlerinin Ödenmesi Hakkında Kanun gibi yasal tedbirler vb.