öğle vakti

english noon

özet

  • günün ortasında
Güneşin doğuşundan gün batımına kadar geçen süre. Teoride, güneşin ortasından ufuğa, batıncaya kadar geçen zamandır, çünkü dünyanın dönme ekseni, devrim düzlemine dik değildir, ancak 23 ° 27 eğilir, uzunluğu, mevsime göre değişir. Enlem, (15 ° × t / 2) = - tan Φ tan δ, gün uzunluğunun t saat olduğu, enlem Φ ve güneşin kırmızı enlemi lat. Gün doğumu ve gün batımı pratik ve teorik olarak farklı olduğundan, gerçek gün teorik öğleden biraz daha uzundur ve ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu gece kadar eşit değildir. Gece