taoculuk

english Taoism

özet

  • Lao-tzu ve Chuang-tzu tarafından geliştirilen felsefi sistem, doğal olayların seyri ile basit bir dürüst hayatı ve non-interferansı savunmaktadır.
  • Lao-tzu'nun öğretilerine dayanan fakat birçok tanrının bir psikiyatrisi ve simya ve kehanet ve sihir uygulamalarıyla karakterize edilen popüler Çin felsefi sistemi
  • Lao-tzu'nun öğretisine bağlı din
  • Lao-tzu'nun öğretimini takip eden ancak Taoizm'e ek olarak psikiyatri ve büyücülük içeren bir Çin mezhebi
<Taoizm, Çin'in geleneksel eski Çin geleneğine ya da Onigumichi'nin öğretilerine dayanır. Bunların üstüne Shikoku'nun Şintoizm ve festivalinin felsefesi, eski Taoist ailesinin metafiziği ve <Dahası, çok katmanlı ve karmaşık ritüelleri içerir. Çinli Budist haber bülteninin ve ayrılışının ya da dini mezhep törenlerinin hazırlanması ve Sui, Tang ve Beş kuşak zamanında dini dini gruplar olarak organizasyon, tören ve teolojik doktrini tamamladık. Hanedanı Çinliler (Çin etnik grubu). ideali, <Road (Tao)> ölümsüzlüğü ile birleşmek - evrenin ve yaşamın ya da gerçek gerçek dünyanın temel hakikati - Bu bir dindir> (Koji Fukunaga). Yüce tanrı, eski çocuğu bir tanrıya saptıran Okami Elder (bir dizi takma ad) ve Nemoto Kyoto "Daizo" 5485 cilt (yoğun, Eiyu'nun "bulutlar yedi piyango (önemli) önemlidir). tapınak bir "yol görünümü", ve uzman işçi "michi" denir.Yaklaşık olarak yeniden yapılandırmak zor olsa da, Kudizu , Kenkyu , Zhang Yuefu ve Wang Tianyang gibi Gomotoshi yolu , Taiping yolu olarak filozof olarak bilinir, Tüm ezoterik vb. Sekitei Modern da özel sektörde gerçekleştirilen bu tür Koshin (Koshin inanç) olarak kızı kızı (kedi), inanç, bu tür Şinto <olarak kelime ve yin ve yang road görülen Japonya'da üzerindeki etkisini, dikkat çekmektedir > <İmparator> <Kutsal hazineler> Ayrıca, yeni bir Tao olan ideolojik yenilikçiliğe dayanan bir argüman var, Taoizm'e olan ilgi uluslararası hale geldi. → Konfüçyüsçülük
→ İlgili Ürünler Enma | Han Çince | Wei Jin Kuzey ve Güney Kore Yaş | Yaşlı Bayanlar | Sanjin Parmakları Geri Dön | Sanyo Dağı | Kamenji Teorisi | Aoshiroyama | Çin Halk Cumhuriyeti | Tianzhuang | Dao Evi | Michiaki | Fukurouzumi | Zamaoka | Etnik Din | Meditasyon temelli vücut tekniği | Altı Sabah Kültürü | Eski okul düşünce