geçici olarak kalmak

english sojourn

özet

  • geçici bir konaklama (örn. konuk olarak)
Sonlandırma Yasası dayanarak (1914 yılında yayımlanan, 1915 yılında icra), ikametgah dışında belli bir yerde 90 gün veya daha uzun süre bir adres veya ikamet için. Yabancı, ikamet yerini bildirme yükümlülüğüne sahipti ve yabancıya karşı temyiz başvurusu ikamet yerine mahkemeye getirilebilirdi. Özellikle işgücünün kentsel alanlara girmesiyle baş edebilecek bir sistemdi. 1952 Bu sistem, 1917'de yürürlüğe giren 1951'de ilan edilen Yerleşik Kayıt Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır. → Temel Yerleşik Kayıt