seramikler

english ceramics

özet

  • çanak çömlek yapım ve dekorasyon sanatı

genel bakış

Seramik mühendisliği , inorganik, metalik olmayan malzemelerden nesneler yaratma bilimi ve teknolojisidir. Bu, ya ısının etkisiyle ya da yüksek saflıkta kimyasal çözeltilerden çökelme reaksiyonları kullanılarak daha düşük sıcaklıklarda yapılır. Terim, hammaddelerin saflaştırılmasını, ilgili kimyasal bileşiklerin çalışılmasını ve üretilmesini, bunların bileşenlere oluşumunu ve bunların yapısının, bileşiminin ve özelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır.
Seramik materyaller, atomik ölçekte uzun menzilli düzende kristal veya kısmen kristal yapıya sahip olabilir. Cam seramikler, sınırlı veya kısa menzilli atomik düzen ile, amorf veya camsı bir yapıya sahip olabilir. Bunlar ya soğutma üzerinde katılaşan, ısı etkisiyle oluşan ve olgunlaşan ya da örneğin hidrotermal ya da sol-jel sentezi kullanılarak düşük sıcaklıklarda kimyasal olarak sentezlenen bir erimiş kütleden oluşur.
Seramik malzemelerin özel karakteri, malzeme mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliğinde birçok uygulamaya yol açar. Seramikler ısıya dayanıklı olduğundan, metal ve polimerler gibi malzemelerin uygun olmadığı birçok görev için kullanılabilirler. Seramik malzemeler, madencilik, havacılık, ilaç, rafineri, gıda ve kimya endüstrileri, ambalaj bilimi, elektronik, endüstriyel ve iletim elektriği ve güdümlü ışık dalgası iletimi gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.
Üretim sürecinin bir fırın fırını olduğu ocakta mineraller ve yapay hammaddeleri yüksek ısıyla yakan endüstri onu ticarileştirir. Çimento sanayi , cam sanayi , seramik endüstrisi ( seramik ) ve yeni seramik üretimi.
→ İlgili ürünler Kimya Sanayi | Chukyo Kogyo Bölgesi