gaz sobası

english gas stove

özet

  • Gazlı ocaklar ve gazlı pişirmek için bir fırın

genel bakış

Bir gaz cihazı, elektrik yerine elektrik kaynağı olarak doğal gaz, propan, petrol, kömür vb. Kullanan herhangi bir cihazdır. yaygın olarak alan ısıtma, su ısıtma, yemek pişirme ve benzerleri için kullanılır.
Bir ısı kaynağı olarak şehir gazı veya propan gazı kullanan bir ocak. Genel tip, topraktan yapılmış iskeletleri parlar ve ısıtır. Sirkülatör havayı demir bir kutuda ısıtır ve oda sıcaklığını konveksiyonla arttırır. Kızılötesi tipi kırmızı bir özel refrakter (seramik) ısıtır, daha az eksik yanma sahiptir ve ısı radyasyon ileri güçlü olduğundan, açık iç ısıtma için iyidir.
→ İlgili ürünler Sobalar