concertmaster

english concertmaster

genel bakış

ABD ve Kanada'da (Almanca Konzertmeister dan) Konzertmeisterliğini (konser bandında veya klarnet) bir orkestra ilk keman bölümünün lideri ve orkestra alet oynayan bir liderdir. Orkestranın ardından, konser müdürü orkestra, senfonik müzik grubu veya diğer müzik topluluklarında ikinci en önemli liderdir. ABD'de bir başka yaygın terim ise "Birinci Başkan" dır. İngiltere, Avustralya ve İngilizce konuşulan dünyanın başka yerlerinde, yaygın olarak kullanılan terim "lider" dir.
Orkestranın ilk kemanının baş oyuncusu. Orkestrada orkestra müziği keman sololarını alırken diğer yandan da orkestra şefi orkestra müziğinin keman sololarını alır. Bazen bir şef olarak hizmet ederim. Büyük bir orkestranın genellikle birden fazla konser ustası vardır. komuta