Binom teoremi(Binom katsayısı)

english binomial theorem

özet

  • Verilen bir güce yükseltilmiş binomun genişlemesini veren bir teorem

genel bakış

Temel cebirde, binomiyal teorem (veya binomiyal genişleme ), bir binomun güçlerinin cebirsel genişlemesini tanımlar. Teoremine göre, formun koşullar üsler b ve c + c = n b ile negatif olmayan tam sayılardır; a x ve y kapsayan bir toplam değer polinom (x + y) genişletmek mümkündür, ve her bir katsayı terim n ve b'ye bağlı belirli bir pozitif tamsayıdır. Örneğin ( n = 4 için),
(A + B) 2, bir 2 + 2 ab + b, 2 (a + b) 3 = = 3 + 3a 2 + 3 ab 2 + b nin 3 genişleyen daha genel olarak iyi bilinen bir formül ama b binomial n-th güç, Teorem (1) ifadesinin tuttuğunu. Burada, katsayı (/ n) C (/ k) n'dir! (N) faktörü k'dir! (Nk)! Ve farklı n maddelerinden k alan kombinasyonların sayısıdır ve binom katsayısı olarak adlandırılır. → Binom dağılımı
→ İlgili öğeler Çoklu teorem