Eisenhower Doktrini

english Eisenhower Doctrine

genel bakış

Bir ABD Başkanlık doktrini , bir Başkan tarafından özetlenen Amerika Birleşik Devletleri'nin dış işleri için temel hedefleri, tutumları veya duruşları içerir. Çoğu başkanlık doktrini Soğuk Savaş ile ilgilidir. Birçok ABD Başkanı, dış politikayı ele alma konusundaki temalara sahip olsa da, doktrin terimi genellikle James Monroe, Harry S. Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter ve Ronald Reagan gibi Başkanlar için geçerlidir. dış politika.
Ocak 1957'de Başkan Eisenhower , parlamentoya hitap edilen özel metinlerde önerilen Ortadoğu politikasının anti-komünizm ilkesini önerdi. Ortadoğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardımlar ve Başkanın talep halinde askeriye kullanma hakkı verme amacı.