kategori Sigorta

Asahi hayat sigortası [ortak şirket]

Eski Furukawa sisteminin büyük bir hayat sigortası şirketi. 1888'de Deniz Kuvvetleri Baş Müşaviri Tang Hanedanlığı'nın inisiyatifiyle İmparatorluk Hayat Sigortası olarak kuruldu. 1891'de b...

ulaşım sigortası

Kara kargo taşınması sırasında olur hasar hasar vb yangın, su zorluk, alabora, çarpışma, hırsızlık, neden olduğu hasarlar sigorta. Yurtiçi hava taşımacılığı kargo ve kara kargolarının iç deniz üzerind...

cayma şartı

Feragat ve çeviri. Sözleşmelerde belirli haklar ve yükümlülükler vb. Verilmesi durumunda, bazı durumlarda hak ve yükümlülüğün özel bir durum olarak uygulanmamasıdır. En ünlüsü GATT'ın feragatnames...

Denizcilik Sigortası

Seyir ile ilgili kazalardan kaynaklanan zararı telafi eden hayat dışı sigorta. Gemilere ek olarak, gemi aksesuarları, gemi maliyetleri, charter ücretleri, ücretler vb. Gemi sigortası Kargoya ek ola...

ortalama

Deniz hasarı. Deniz sigortasında, sigorta amacı deniz tehlikesinin neden olduğu hasarı ifade eder. Daha geniş anlamda, deniz kaybı, herhangi bir fiili hasarı (tüm gemilerin ve yüklerin kaybı hariç) ve...

Karşılıklı yardım

Ortaklardan prim toplayan ve yangının neden olduğu hasarlar için karşılıklı yardımlar veren çeşitli kooperatifler ve yerel kamu kurumları tarafından yürütülen bir tür karşılıklı yardım projesi. Üyeler...

yangın sigortası

Yangından kaynaklanan hasar tazminatına dayalı hayat dışı sigorta. Yangın sigortalarında kullanıldığı şekliyle yangın (1) yanıcı olmayan maddelerin normal yangın kullanımına karşı yanmaması gereken b...

kargo sigortası

Deniz, kara veya hava yoluyla taşınan yükün çeşitli kaza sonucu meydana gelen hasarlara zarar veren ceza sigortası. Yükleyicinin kargonun menfaatleri, istenen karlar, ücretler vb. Sigorta sözleşmesini...

ev hizmet hayat sigortası

Basitleştirilmiş Hayat Sigortası Yasasına (1949) dayalı ulusal sigorta. 1916'da kuruldu. Ülke çapında postane Japonya Post Corporation'ın (orijinal olarak Posta Servisi ) yetkisi altında topla...

Basit sigorta

Genel olarak, kayıt sırasında tıbbi muayeneyi atlayan aylık veya haftalık tahsilat sistemine sahip küçük parti sigortasını ifade eder. Tipik örnekler, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri&...

Katkı maaşı

Sigorta bedelinin ödenmesi için gerekli masrafları ödeyen bir yıllık gelir. Sigorta primleri, sigorta matematiğine göre hesaplanmakta ve belirli bir süre için katkı sağlanacaktır. Japonya'daki tüm...

nükleer risk sigortası

Nükleer tehlikeden kaynaklanan çeşitli zararları tamamlayan sigorta için genel şart. Normalde, nükleer güç reaktörleri ve nükleer hasara karşı sorumluluk sigortası için nükleer servet sigortası (tesis...

havacılık sigortası

Uçakla ilgili kazaların neden olduğu hasarı tamamlayan sigorta için genel şart. (Uçak sigortası, hava taşımacılığı sigortası), diğer kişilere (yolcuların sorumluluğu sigortası, üçüncü şahıslara karşı...

sosyal Yardım

Varlık, yetenek, en düşük yaşamı sürdürmek için yeterli gelir ve diğer sosyal güvenlik sistemleri asgari yaşam talebini karşılayamasa bile kamu fonlarına dayalı hayat sigortası sistemi. Şu anda Japony...

ifşa yükümlülüğü

Sigorta sözleşmesi imzalandığında, sigortalı veya sigortalı, sigorta şirketini, sözleşmedeki kaza insidans oranını ölçmek için gerekli olan önemli konulara (Ticari Kod 644 vb.) Bildirmekle yükümlüdür....

Ulusal Sağlık Sigortası Birliği

Belediyenin ulusal sağlık sigortası işine engel olmadığı durumlarda, aynı türden iş veya işte çalışan bir aile üyesi ve aile üyesi olarak örgütlenmiş bir sigortacı birliği. Başlıca endüstriler doktorl...

Bireysel emeklilik

Kendi başına ödediğin bir şey. Hayat sigortası şirketlerine ve bankalara para ödeyin ve belirli bir yaşa geldiklerinde onları emekli maaşı olarak alın. Tasarruf türünde, emekli maaşı alma süresi sabit...

Çocuk Sigortası

Çocukları sigortalı olan genel hayat sigortası. Çocuğun hayat sigortası ve ebeveynin düzenli hayat sigortası bir arada görülmektedir. Sigorta parasının planlanan kullanımına bağlı olarak, refah fonlar...

istihdam sigortası

İşsizlik Sigortası Yasası adına yürürlüğe giren 1975 tarihli İstihdam Sigortası Yasası'na dayanarak , işçilerin işsizliği halinde işçilerin hayatlarında istikrarı teşvik etmek ve iş arama faaliyet...

reasürans

Sigorta şirketi, sigorta şirketinin müteahhit tarafından üstleneceği sigorta sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını devralmasını amaçlamıştır. Sigortacılar sorumluluklarını buna göre dağıtabilir...