kategori Vergi Hazırlama ve Planlama

Mavi beyan

Vergi dairesi başkanının onayı ile mavi vergi beyannamesi (mavi vergi beyannamesi) kullanılarak gelir vergisi veya kurumlar vergisi için vergi beyannamesi. Buna karşılık, normal vergi beyannamesi bey...

Tek kırbaç kanunu

Vergi yasası Çin'de uygulandı ve geç Qing Hanedanlığı. Daha önce birçok öğeye bölünmüş vergiler ve yetkiler ( Samuray (Vergi) gümüşe dönüştürüldü ve her bir ürün tek bir eşyada toplandı ve gümü...

Genel Hesap

Hükümetin genel ve temel faaliyetleri ve bunları desteklemek için genel finansal kaynaklarla ilişkili harcamaları açıklayan bir muhasebe. Hükümet tarafından yürütülen belirli projelerle ilişkili geli...

satış vergisi

İşletme vergisi, ortaçağ işletme lisansı lisans ücretinden kaynaklanır ve Avrupa'da, Bizans döneminde imparatordan şehirdeki tüccarlara işletme vergisi talebi vardır. Ayrıca Çin rahipleri de bili...

brüt kar

Malların veya ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden veya hizmetlerin sağlanması için karşılık gelen satış maliyeti veya masrafları düşüldükten sonra kalan tutar. Brüt kar veya brüt kar olarak...

Servet

Edo döneminde çeşitli vergiler, Aksesuar Bir çeşit (Konomari). Ticaret, sanayi, ulaşım, balıkçılık, avcılık, vb. Bu nedenle, doğrudan vergilendirmenin anlamını içermedi, ancak erken modern döneme g...

Borç vergisi

Vergi mükellefi tarafından ödenmemiş vergi tutarına ve ödeme yapılma süresine bağlı olarak, ulusal vergiyi yasal süre içinde ödemiyorsa getirdiği mali yük. Arızi vergi Bir çeşit. Bu, vergi yükümlül...

Standart dış vergilendirme

Vergi mükellefinin dışarıdan vergi ödeme yeteneğini tahmin eden bir vergi yöntemi. Japonya'da valilik hükümetleri yerel işletme vergileri için standart bir dış vergilendirme önermiştir. Mevcut si...

Muhasebe kanunu

Ulusal muhasebe faaliyetlerini, esas olarak gelir, harcama, sözleşmeler, vb. İle para ve diğer varlıkların ödemeleri, değişiklikleri, transferleri vb. Eski muhasebe yasasında (1921 ilan), sadece yürü...

fiyat dalgalanması rezervi

Özel Vergi Tedbirleri Kanunu'nun (1957'de yayımlanan) 53. Maddesi uyarınca, mavi bir dosyalama şirketi olan bir şirket, gelecekteki zararlarına hazırlanmak üzere geçici mülkiyete ilişkin stok...

Ek vergi

Vergi iadesi yöntemi veya stopaj vergisi ile ulusal vergiye ilişkin vergiyi raporlama ve stopaj yükümlülüğünün ihlali için idari yaptırım olarak uygulanan ekonomik bir yüktür. Arızi vergi Bir çeşit...

muafiyet

Gelir vergisinde ve yerleşik vergide, belirli bir geliri aşarsa vergilendirme sınırını ifade eder. Gelir vergisinde asgari vergi Temel kesinti Eşten kesinti, Bağımlı kesinti Belli bir miktar 3 in...

vergi matrahı

Vergi şartlarından biri. Vergi mükellefinin nihai vergi tutarını ödemesi şartı vergilendirme şartı olarak adlandırılır. vergi mükellefi ), Vergiye tabi nesne veya vergilendirilebilir mülk (vergilen...

Yakıt vergisi

Genel olarak, uçucu yağa uygulanan bir vergi olan uçucu yağ vergisi ve yerel karayolu vergisi genellikle benzin vergisi olarak adlandırılır. İlki ulusal bir vergidir ve ikincisi ulusal hükümet tarafı...