kategori maliye

Tahvil (finans)

Yabancı tahvillerin kısaltması, yabancı tahviller olarak da adlandırılır. İhraççının yerleşik ya da yerleşik olmayan olmasına bakılmaksızın, yabancı para cinsinden (yerli para birimi dışındaki bir pa...

Nikkei 225

Stok Fiyat. Hisse senedi fiyatı, ikincil piyasa tarafından oluşturulan ve her borsada işlem gören bir fiyattır. Hisse senedi fiyatı özellikleri Hisse senedi fiyatı, arz ve talep ilişkisine göre be...

borsa endeksi

Bireysel ürünlerin, ürünlerin ve hizmet fiyatlarının hareketini değil, toplam fiyatın seviyesini ve dalgalanmasını bilmek için toptan fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi bulunmaktadır. Aynı şekil...

Hisse senedi satın alma haklarına sahip tahviller

Tahviller hisse senedi satın alma hakları verdi. Hisse senedi satın alma hakkı veren bir sertifikaya varant denir, bu nedenle varant bonosu da denir. Hisse senedi satın alma hakkı, bir tahvil ihraççı...

hisse senedi yatırımı

Hisse senedi yatırımı hisse satın almak, yani hissedar olmak ve hissedar hakları elde etmek için şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerine yatırım yapmak anlamına gelir. Hissedar hakları, y...