kategori maliye

açık piyasa kuru

Finansal piyasalarda fon arz ve talebinin gerçek durumunu gösteren faiz oranı. Her iki piyasa faiz oranları. Merkez bankası dışındaki finansal kuruluşlar tarafından uygulanan standart kredi verme oran...

kaybedilen hisse senetleri

Varantın , şirketin sermaye artırımının başvuru tarihine kadar yüklenmek için geçerli olmaması durumunda, yüklenmeden kalan bir hisse senedine atıfta bulunur. Genel olarak, şirket bu miktarı yeniden a...

belirlenmiş depozito

Hazine fonlarının tamamı, Japonya Merkez Bankası'nda devlet mevduatı olarak tevdi edilmekte olup, bunların arasında hükümetin BOJ tarafından özel olarak nasıl işletileceğine dair mevduata atıfta b...

sermaye işlemlerinin serbestleştirilmesi

Yabancı sermayeli bir şirket kurmak, mevcut bir şirketin hisselerini satın almak, menkul kıymetlere yatırım yapmak, vb . Gibi uluslararası sermaye hareketlerine karşı önlemler . OECD , Üye Devletlere...

sermaye ihracatı

Uluslararası sermayenin kredi, yatırım vb. Şeklinde aktarılması. Sermaye piyasasında daha yüksek faiz oranı ve kâr oranı ile arama yapılır. Kredi durumunda, kullanımı belirlemeyen bir etki kredisi ve...

Konut Finansmanı Şirketi

Devlet finansal kuruluşu , konut inşaatı fonlarını kamuya uzun vadeli ve düşük faizle borç vermeyi amaçlamıştır. 1950'de Kamu Kurumları Kanunu altında kuruldu. Ayrıca, mevcut konutlar ve konutlar...

ticari akreditif

Ticari L / C'ye çevir . İhracat / ithalat ücretinin uzlaştırılmasında kullanılan kredi mektubu . Bunu yaparak ithalatçı, fatura mektubunun yüklenmesinin ve ödenmesinin, akreditif ihracı mektubu il...

ticaret kitapları

Sırayla Ticaret Kanunu uyarınca hazırlamak zorundadır kitap (Ticaret Kanunu Madde 19) satış ve (küçük tüccarlar hariç) tacirlerin mülkiyet durumunu netleştirmek için. Mülk durumundaki günlük dalgalanm...

ticari fatura

Ticaret işlemleri için ödeme için hazırlanmış bir fatura . Ödeme kesin, dönem genel olarak kısa ve fatura indirimi ile bankadan borç almaya tabidir. Ayrıca esnek faturaların aksine otantik fatura olar...

Menkul kıymet finansmanı

Menkul kıymetlerin ihracı ve dağıtımı ile ilgili genel finansa , dar anlamda menkul kıymetlerin alım ve satımına ilişkin finansal olan, özellikle, menkul kıymetler şirketine olan mali durumu ifade ede...

Menkul Kıymetler ve Borsa Konseyi

Maliye Bakanlığı'nın bir danışmanlık kuruluşudur ve menkul kıymetlerin ihraç, ticaret ve diğer işlemleri ile ilgili önemli konuları inceler ve müzakere eder. 1952 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu d...

Shoko Chukin Bank, Ltd.

Kısa vadeli ticari banka olarak kısaltılmıştır. Devlete bağlı finans kuruluşları kredi, bağlı garantiler, iç ve dış döviz işlerini bağlı sendikalara ve üyelerine, küçük ve orta ölçekli işletmeler koop...

Düzenli vergi

Eski Japonlar, County County gibi Shoso'da (Shogun) biriken vergiler. Her ikisi de büyük vergiler (güçlü). Büyük ve pozitif devletin sahip olduğu anlamlar. Her yıl belirli bir miktar elec troniced...

Kredi kullan

Bir tarafın (borçlunun) rakibinden (borç veren) belirli bir şeyi alan ve onu kullandıktan sonra iade edip iade etmesini ve ücretsiz olarak kazanmasını sağlayan bir sözleşme (Medeni Kanunun 593. Maddes...

Tüketim kredisi

Bir tarafın (borçlu) belirli bir parayı ya da rakibinden (borç veren) başka bir ikame alması ve aynı türden, aynı türden, aynı miktardaki eşyadan geri dönüş yapmasını sağlayan bir sözleşme (587 Medeni...

Emtia finansmanı şirketi

1933'te finans kurumu, ABD hükümetinin tamamen sahip olduğu yatırımla kuruldu. Emtia Kredi Şirketi. Kısaltma CCC. 1930'ların büyük durgunluğuna düşen tarım ürünlerinin fiyatını korumak amacıyl...

Beyaz arka plan faturası

Fatura faturaları, para ve alacaklı gibi boş gereksinimlerle düzenlenmiş ve beraberindeki eki bırakmıştır. Eksik bir el izi ve eksik gereklilik tekrar doldurulursa tam bir fatura haline gelir. Ödeme t...

Deprem faturası

Deprem Faturası İndirimi Kaybı Tazminat Kararı'nı (1923 Eylül) uygulayan bir tasarı. Japonya Merkez Bankası, 100 milyon yen sınırındaki hükümet tazminatı nedeniyle Büyük Kanto Depremi nedeniyle zo...

güven

Emanet yasası uyarınca, bir mülk sahibi (emanetçi) malları ( mütevelli ) mülk haklarını devir / temlik ederek, para, menkul kıymet, emlak vb. Mallar ( emanet malları ) gibi başka bir kişi (mütevelli)...

Güven özelliği

Bir müşteri, bir vekiline bir vekil emanet ettiğinde, yüklenimine izin verilen mülke izin verilir. Güven İş Hukuku , güven şirket sesinin yönetimini korumak için para, menkul kıymetler, parasal talepl...