kategori maliye

Yüksek maliyetli tıbbi gider yükü sistemi

Sağlık sigortası tıbbi tedavide, bir aylık öz-ödeme tutarı pahalı hale geldiğinde ve önceden belirlenen tutarı aştığında, fazla miktar, kişinin kendisi için başvurarak sigortacıdan geri ödenir. 1973 y...

Kefaret sistemi

İtfa ödeme denir. Tıbbi sigorta yardımı yöntemi, tıbbi tedaviyi aldıktan sonra sağlık kuruluşuna tam tıbbi ücret ödemek ve daha sonra sigortacıdan geri ödeme yapmaktır. Ayni yardım yöntemi için bir şe...

Tıbbi Sigorta Konseyi

Konsey, 1992 <Sağlık Yasası ve diğerlerinin bir bölümünü revize etme yasası> ve <Sağlık Bakanlığı ve Refah Bakanlığı örgütlenmesinin reform bölümünü sipariş etmek üzere kurulmuştur. Sağlık Si...

HMO

Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sağlık sigortası organizasyonu olup Sağlık Bakım Organizasyonu anlamına gelir. <Üyelik sigortası sağlık şirketi> <Üye tabanlı sağlık sağlık kuruluşu&g...

Karma tıbbi bakım

Sağlık sigortası gibi kamu sağlık sigortasının uygulandığı klinik uygulamaları ve uygulama sigortası dışındaki özel harcamalar ile ücretsiz tıbbi muayeneyi birleştirin. Özel harcamaların tıbbi giderle...

IMF paritesi

IMF üyesi ülkelerin döviz kuru eski uluslararası döviz kuru. Altın (altın paritesi) veya ABD doları (dolar paritesi) olarak ifade edildi. Önemi, 1971 yılında ABD altın dolar borcunun askıya alınması n...

Mevduat sertifikası

Depozitoyu depo satıcısına iade talep etme hakkını temsil eden menkul kıymetler ve depozitin talebi üzerine giriş sertifikası ile birlikte verilir. Teminatın verilmesinden sonra nitelikli menkul kıyme...

sigortacı

(1) Menkul kıymet sigortacılığı. Menkul kıymetlerin ihracı üzerine, ihraççıdan ihraç edilen menkul kıymetlerin tam tutarını veya bir kısmını elde etmek için, bu kişiyi pazarlayın. İhraççının uzun vade...

Konsinye alım ve satımı

Bir menkul kıymet şirketi veya bir ürün komisyoncusu, bir müşteriden bir satın alma siparişi alır ve müşteri adına borsada bir marj işlemi satın alır ve satar. Belirli kriterleri karşılayan satılabili...

sermaye finansmanı

Hisse senedi ihracı ile fon alımının genel adı. Sermaye artırımı, dönüştürülebilir tahviller , şirket tahvilleri vb. Garanti eder . Japonya'da 1980'lerin sonundan bu yana hızla artmıştır. Yen...

ADR

Amerikan depozito makbuzları için kısaltma. Amerikan Depo Makbuzu. ABD menkul kıymetler piyasasında ayni yabancı hisse senedi adına satılan alternatif menkul kıymetler. Ticaret uygulamaları ve kurumla...

açık hesap

Hesap temizleniyor. Her ikisi de açık hesaplar. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, her defasında karşılıklı ticaret işlemlerinin yerine getirilmemesi, ancak nakit ödemenin sadece düzenli olarak ödenm...

açık uçlu yatırım tröstü

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları , başta özkaynak yatırımı yapmakta ve çekilmekte serbesttir. Ayrıca ek tip yatırım ortaklığı denir. Belirli bir miktara ulaşana dek sürekli olarak sonsuz hisseler sa...

Yabancı para tahvil

Yabancı ülkelerden fon toplamak amacıyla yabancı para cinsi piyasalarda (yabancı para cinsinden) oluşan tahviller (kamu bonoları ve şirket tahvilleri). → yabancı tahviller → İlgili ürünler Tahvil

Döviz ve Dış Ticaret Kontrol Kanunu

Ticaret dengesini ödemeler dengesi ile dengelemeyi amaçlayan bir ticaret borsası yönetimi olarak 1949 yılında "Kambiyo ve Dış Ticaret Kontrol Yasası" adı altında ilan edilmiştir. Başlangıçta...

fiyat

Bir ürünün değerini temsil eden bir para birimi. Fiili fiyat, talep arzındaki dalgalanmaya bağlı olarak artacak ve azalacaktır, temel olarak üretim fiyatı artı ortalama kar değeri ( piyasa fiyatı ). R...

sabit getirili menkul kıymetler

Söz konusu belirli menfaatlerin tespit edilen menkul kıymetler , geri ödeme süresine kadar yıllık olarak her yıl ödenmektedir. Sıklıkla, hisse başına kâr payının, her bir iş döneminin kârına bağlı ola...

fiyat kazanç oranı

Hisse senedi fiyatının EPS tarafından kaç kez satın alındığını (hisse başına kazanç), hisse başına yıllık vergi kârına (birim: <zaman>) böler. PER veya basitçe <oran oranı> terimi daha ya...

hisse senedi

Hissedarların durumunu temsil eden menkul kıymetler, yani hisse senetleri. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin statüsüne temettü, oy hakkı ve diğer haklar tanınmaktadır, dolayısıyla hisse sene...

Borsa değeri ihracı

Yeni ihraç edilen yeni hisse senetleri ihraç edilirken, ihraç fiyatının yüz değerine bakılmaksızın hisse senedi piyasa değerine göre karar verilir. Şirketler Kanununda , <özellikle elverişli tutar&...