kategori maliye

kuyumcu notu

Kinboshi faturaları ve çeviri. İngiltere'de 17. yüzyılda kullanılmıştır. Başlangıçta Kinzoku tarafından kıymetli madenleri ve parayı yatırmak için verilen bir depozitodu, ancak daha sonra bir işle...

muhabir

Muhabir için kısaltma. Bir Japon Döviz Bankası bir döviz işlemi gerçekleştirdiğinde, yurtdışı yabancı bankalarla denizaşırı işlemlerde genel yabancı konularda önceden bir sözleşme yapılması gerekmekte...

Konzern

Farklı endüstriler arasında tekeller birliği. Güven daha büyük harfli, tekelin en iyi şekli olduğu söylenebilir. Bir finans şirketi gibi bir ana şirket var, diğer şirketler ile tekelci birleştirme, ko...

Connacht

İngilizce Connaught ile Connaught. İrlanda Cumhuriyeti'nin dört vilayetinden biri, şimdi krallıkta eski. Shannon Nehri'nin batısında yer almaktadır. Beş duruma ayrılmıştır. Merkez Galway City&...

Mülkiyet tasarrufu

Çalışan mülk oluşturma sistemi ( ücret sistemi ) temelli bir tasarruf sistemi, çalışanların finansal kuruluşlarla iş sahipleri aracılığıyla sözleşme yapmaları ve kesintiler şeklinde maaştan sabit bir...

Pauliana

Yüklenicinin kendi iddiasını tam olarak ödemesini alabilmesi için yükümlü tarafından kasıtlı olarak yapılan varlık azaltma eylemlerini (hileli fiilleri) feshetme hakkı (Medeni Kanun 424 veya daha az)....

Alacaklar tahsisi

Alacakların kimliğinden ödün vermeden, geleneksel alacaklıdan üçüncü bir tarafa (alacakların devri), alacakların sözleşmeye aktarılması. Prensip olarak, talep devredilebilirdir, ancak atama makbuzun d...

vakıf

Belirli bir amaç ile birleştirilen varlık grubu. Vakıf, hakların bir nesnesi (bir şey) olarak bir birim haline gelir ve haklar konusu olarak bir birim (kuruluş) haline gelebilir. Birincisi bir vakıf i...

kredi teminatı

(1) Borçlu / borçlu dışındakiler dışındaki üçüncü tarafların borçlarını yerine getirme yükümlülüklerini ilk başta garanti altına alan eylemler. (2) Normal olarak, bir finans kurumu, bir iş ortağı gibi...

reeskont

Bankaları ve diğer finansal kurumları operasyonel fonlar elde etmek için, diğer finansal kurumlara veya merkez bankalarına tekrar kendi indirimli faturalarını indirimden isteme. Japonya örneğinde, Ban...

Uygun faturaları yeniden indirim

Daha önce Japon Bankasının iş ortağı finansal kuruluşların tuttuğu faturaları yeniden indirmesi durumunda yeniden indirim olarak kabul edilen faturalar için toplu şart. Önceden, 3 ay veya daha kısa bi...

Son gün kontrol

Çekler ile birlikte. Gönderim tarihi olarak gelecekteki tarihi belirten bir kontrol . İşe koyulduğu zaman, fonlar için herhangi bir hazırlık yapılmaz, ancak daha sonraki bir tarihte fonların ödenmesi...

kalıntı

(1) Hem eğlence (ruh) hem de isteğe bağlı formlar. Erken dönemlerde gerçekleşen bir boşanma . Prensip olarak üç buçuk satır halinde yazılır ve aynı zamanda üç buçuk mikuridari olarak da adlandırılır....

Endüstriyel yatırım özel hesabı

Sanayi ve ticaretin teşvik edilmesi amacıyla ulusal mali kaynaklara yatırım yaparak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan özel hesaplar. 1953 yılında Japonya'ya Yardım için Yabancı Rezerv...

geçici bütçe

Bu bütçenin , mali yılın başlangıcı (1 Nisan) tarafından yerine getirilmemesi halinde, bütçenin kuruluşuna kadar Ulusal Meclis'in onayı ile geçici olarak uygulanması. Süre yaklaşık 1 ila 3 ay aras...

püskürüyor

Ülkenin özel sektörüne yapılan ödemenin, özel sektörden alınmasından daha fazla olması durumunda, mali fonların özel dengesi aşırı düzeydedir. Kısaltılmış kısaltma. Bu durumda, parasal miktar artacakt...

para

Kişisel yaşam, iş yönetimi ve diğer faaliyetler için gerekli maliyet. Para olma değişim aracı ve ödeme araçlarının aksine, fonlar, mevcut yaş gibi kredi ekonominin çağında vb hanehalkı tüketim fonları...

Fon yönetimi departmanı

1951 yılında Maliye Mevduat Bakanlığının yeniden düzenlenmesi (1925'te kuruldu) tarafından kurulan devlet tarafından işletilen bir finans kurumu. Finansman kaynakları, fon yönetimi departmanında p...

varlıkların yeniden değerlenmesi

Genel fiyat endeksini kullanarak bilançodaki aktif değerini genel fiyat endeksi ile güncel fiyat seviyesine değiştirmek . Varlık değer artışını yeniden değerleme yedeğinde sermaye fazlası olarak muhas...

Checker ile ödeme

Çek, çek tutarının alıcısını kaydetmeden sadece hamiline ödeme yapıldığını belirtmiştir. Devir teslim ile ve kontrollerin dağıtımı için en uygun şekilde atanabilir. Tüm banka çek kağıtları kağıt için...