kategori maliye

Posta maaşı

Postaneden yapılan devlete ait gönüllü katılım emekli maaşı. Yüklenicinin prim ödediği bir sistem ve emekli maaşı, emeklilik alıcısının ömrü boyunca veya belirli bir süre boyunca emeklilik alıcısına ö...

emekli aylığı

Sigortalının yaşlılık dönemi için sigortalı bir sebep olarak ödenen rant. Önceden belirlenmiş sigortalı dönemi karşılayan yaşlıların gelir güvenliğine ve yaşamın istikrar ve refahının iyileştirilmesin...

Eski refah pansiyonu

Ulusal emekli aylığı sisteminin 1959 yılında kurulduğu sırada yüksek yaşta tutulanlar ve ulusal emekli maaşı alma şartlarını yerine getirmeyenler için tamamlayıcı bir yaşlılık aylığı maaşı olanlar içi...

Nitelikli emekli maaşı

Ayrıca vergiye tabi emekli maaşı olarak da adlandırılmaktadır. Bir işverenin, bir vergi bankası , hayat sigortası şirketi vb. Ile imzalanan emekli maaşı sözleşmesi hakkında Ulusal Vergi Dairesi Komise...

Karşılıklı yardım emekli maaşı

İşçinin emekli maaşına ek olarak emeklilik maaşı için de yedi adet yardım yardımcısı bulunmaktadır ( refah emeklilik sigortası ). Bu karşılıklı yardım emekli maaşı, ulusal devlet memurlarının karşılık...

Ulusal emekli maaşı

Emekli maaşı başvuru sahipleri dışındaki kişiler için yaşlılık, maluliyet, ölüm vb. Kazalar için emekli maaşı ödenmesi amacıyla oluşturulan bir sosyal sigorta türüdür. Kanun 1959 yılında yürürlüğe gir...

Çalışanların emekli sandığı

İşçi Emeklilik Sigortası ( Çalışan Emeklilik Sigortası ) 'nın ek bir emekli maaşı olarak Sağlık ve Refah Bakanlığının onayı ile kurulmuş bir kamu kuruluşudur . Üç biçim vardır: tek bir şirket tara...

Refah emeklilik sigortası

Eski işçiler için sigorta yardımları, özel işçilerin sakatlıkları ve ölümleri için sosyal sigorta , 1942 yılında 1944 yılında bir işçi emeklilik sigortası yasası olarak kuruldu (1944'te Refah Emek...

kurumsal emeklilik

Emekli veya ölen ya da şirketin bir aile üyesi olan bir çalışan için ödenen bir rant. Nitelikli emekli maaşına ( emekli aylığı ), düzeltilmiş emekli maaşına ( refah emeklilik fonu ) ek olarak, şirketi...

401K planı

Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlanmış katkı tipi şirket emeklilik planı. Bu adı kullanıyorum, çünkü ABD <İç Gelir Kodu 401K maddesi> tarafından vergi teşvik tedbirlerini (1978'de k...

Tanımlanmış katkı planı

Bir tür emeklilik sistemi. <Tanımlanan fayda türü>, geleneksel Japon şirket emekliliğine eşdeğer olan emeklilik maaşı ödeneği için yıllık hizmet sayısı ve ücrete göre önceden belirlenmiştir. Öte...

GPIF

Devlet Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Kıskançlık Emeklilik Rezerv Yönetimi Operasyonu için Kısaltma. Emeklilik fonları arasında dünyanın en büyük varlık değerine sahiptir. Kamu emeklilik fonları için...

Ölüm aylığı

Ölen kişiyle ilişki içinde yaşayan yaslı bir aileye ödenen bir emeklilik yardımı. Japonya'nın kamu emeklilik sisteminde, evrensel emekliliğin temel emeklilik sistemi, ulusal emeklilik sistemi ara...

burs sistemi

Hem de not sistemi. Ekonomik nedenlerle incelenemeyen kişilere burs vererek ya da kiralayarak amacını yerine getirmeye çalışan bir sistemdir. Zorlayıcı düşünme ve sosyal güvenlik bakış açıları vardır....

Asahi hayat sigortası [ortak şirket]

Eski Furukawa sisteminin büyük bir hayat sigortası şirketi. 1888'de Deniz Kuvvetleri Baş Müşaviri Tang Hanedanlığı'nın inisiyatifiyle İmparatorluk Hayat Sigortası olarak kuruldu. 1891'de b...

ulaşım sigortası

Kara kargo taşınması sırasında olur hasar hasar vb yangın, su zorluk, alabora, çarpışma, hırsızlık, neden olduğu hasarlar sigorta. Yurtiçi hava taşımacılığı kargo ve kara kargolarının iç deniz üzerind...

cayma şartı

Feragat ve çeviri. Sözleşmelerde belirli haklar ve yükümlülükler vb. Verilmesi durumunda, bazı durumlarda hak ve yükümlülüğün özel bir durum olarak uygulanmamasıdır. En ünlüsü GATT'ın feragatnames...

Denizcilik Sigortası

Seyir ile ilgili kazalardan kaynaklanan zararı telafi eden hayat dışı sigorta. Gemilere ek olarak, gemi aksesuarları, gemi maliyetleri, charter ücretleri, ücretler vb. Gemi sigortası Kargoya ek ola...

ortalama

Deniz hasarı. Deniz sigortasında, sigorta amacı deniz tehlikesinin neden olduğu hasarı ifade eder. Daha geniş anlamda, deniz kaybı, herhangi bir fiili hasarı (tüm gemilerin ve yüklerin kaybı hariç) ve...

Karşılıklı yardım

Ortaklardan prim toplayan ve yangının neden olduğu hasarlar için karşılıklı yardımlar veren çeşitli kooperatifler ve yerel kamu kurumları tarafından yürütülen bir tür karşılıklı yardım projesi. Üyeler...