kategori maliye

tüketici finansmanı

Tüketicilere kredi vermeden tüketicilerin kişilerarası kredilerine dayalı krediler. Tüketicilere doğrudan finansman sağlanmasının yanı sıra ( maaş finansmanı ), üreticilerin taksitli satışları , aylık...

Kredi kredisi

Bankanın kredi formlarından biri, fiziki güvenlik olmaksızın borç vermek. Teminatsız kredilere ek olarak, üçüncü taraf garantileri tarafından sağlanan garanti kredileri vardır.

Ev yenileme fonu kredi sistemi

Düşük gelirli insanlar için kredi sistemi. 1955'te kurulmuştur. Sadece bir kredi sistemi değildir ve sivil komite üyelerinin , hanehalklarının ekonomik bağımsızlık ve yaşam tarzı motivasyonunun de...

Finansal borç verme

Satılmayan mallar için teminat ile finansman. Aynı zamanda "borç verme kredisi" olarak da adlandırılmaktadır. Depresyon vb. Durumunda, stokun miktarı üretim miktarına veya sevkiyat miktarına...

bağlı kredi

Dize ile kredi. Borç veren ülkenin önceden amacı belirlediği ve operasyonu denetlediği şeklinde kredi. Borç veren ülkeden belirli materyallerin ithal edilmesi, yani borç veren ülkenin ihracatının teşv...

borçlanan sermaye

Sermaye dışarıdan borçlanarak elde edilecek. Hem borç hem de borçlanmış sermaye. Sermayeye karşı. Geri ödeme süresi bir yıl içinde olup olmadığını bağlı olarak, kabaca kısa vadeli diğer sermaye ve uzu...

Faturalarda borçlar

Bankaların borç vermesi yerine borç senetleri yerine borç senetleri ödünç almaları ve borç indirimi şeklinde borç vermeleri gibi kredi formu. Ticari fatura indirimleri ile birlikte, bankanın en temel...

fatura indirimi

Bir banka kredisi formu. Bankalar indirimli ticari taslaklar, banka kabul notları üç tip satın alacak ve kambiyo senedi ödeme tarihine kadar miktarda eksi faiz (iskonto ücreti) ile not sahibinden ödem...

uygun fatura

Japonya Merkez Bankası bir bankaya kredi kullandığında, belirli koşullar ışığında reeskont veya kredi teminatı olarak kabul eder. Birincisi, yeniden indirimli bir uygun tasarı olarak anılır ve ikincis...

Japonya-ABD Taşıyıcı kredi anlaşması

Japonya'ya (1954) ABD büyük gemilerinin (1.500 tonun üzerinde) kredilendirilmesi anlaşması. ABD Başkanı'nın Uzak Doğu'daki dostluk ülkelerine 25 destroyeri vb. Borç verme yetkisine dayanan...

Döner ipotek

Devam eden bir iş ilişkisinde ileride oluşabilecek alacaklar için teminat olarak belirli bir limite kadar tercihli bir ödeme almamızı sağlayan bir ipotek ( kredili kontrat, takas hesaplama işlemi vb.)...

Baş oranı

En uygun kredi faiz oranı. Bankalar kendilerini ödünç verdiklerinde ve istikrarlı iyi şirketlere borç vermede kullanıldığında uygulanan bir faiz oranıdır. Kısa vadeli ve uzun vadeli var. Başlangıçta A...

Garanti kredisi

Borçlunun banka kredisi zamanında geri ödeme yapamaması durumunda, garantörün geri ödemeden sorumlu olduğu krediler. Kısmi bir garanti ve tam fiyat garantisi vardır ve eski durumda, garantör, kredinin...

Her iki inşaat yatırımı

Bankalar müşterilere borç verdiklerinde mevduat kredi olarak kabul edildi. Vadeli mevduatlar, bildirim mevduatları ve diğer birçok kısıtlayıcı kalem. Bankalar mevduat ve marjları arttırmak için para k...

kiralık

Dayanıklı malların kiralanması, genellikle nispeten kısa vadede kira olarak adlandırılır ve uzun vadeli kira kontratından ayırt edilir. Bunlardan birincisi son zamanlarda otomobillerde (araba kiralama...

Maaşlı finans

Para borç verenler, normal müşteriler tarafından, genellikle teminatsız ve garantör olmayan basit prosedürlerle serbestçe kullanılabilen küçük lot fonları kullanırlar. Sarah altın kısaltması. İsim, bi...

Ayriyeten

Amerika'da popüler bir faiz hesaplama yöntemiydi ve Japonya'daki otomobil ve elektrikli cihazların taksitli satışlarında da geçici olarak geçiyordu. Kredi tutarının faiz oranı ile çarpımı ve d...

sermaye benzeri kredi

Anapara ve faizi alması önceliği diğer alacaklılarınkinden düşük olan teminatsız kredi. Kiracı iflasa geri ödemek zorunda değildir. BIS yönetmeliği temizlemek edebilmek amacıyla, sermaye benzeri kredi...

Jusen

Mortgage uzmanı banka dışı, ipotek şirketi (aka, konut kredisi) problemi, kötü krediler ve işleyişi nedeniyle kabarcık ekonomisi dönemi geçirdi. Jusen, 1970'lerde ana banka olarak şehir bankaları,...

KARACA

Özkaynak getirisi kısaltması. Özkaynakta toplam getiri. Hissedarlar için, hissedarlar tarafından sağlanan sermayeyi kullanarak şirket tarafından ne kadar kar elde edildiğinin bir ölçüsüdür. ROE'le...