kategori maliye

mutfak

Muhasebe ilişkilerini Edo döneminin çeşitli rolleri, şakacı ve çeşitli klanlar arasında işleyen bir kişi. Shogunate'de, yaşlılık ( yaşlı ağabey), genç yaşlı savaşçı (waka yoshidori), sulh hakimi (...

hissedarların hakkı

Hissedar olmayla ilgili haklar ve görevler için genel bir terim. Hissedarların çalışan hakları . Hakkı, kâr paylarını isteme hakkı, artık varlıkların dağıtımını talep etme hakkı, hisse alımını talep e...

kötü kontrol

Esnek fatura olarak da bilinir. Ticari işlemler olmaksızın birbiriyle çarpışan faturalar veya kurgusal isimler kullanarak gönderilen veya yazılan faturalar. Çoğu zaman kötü bir faturadır .

Geçici kayıt güvenliği

Parasal yükümlülüklerin güvence altına alınması için, üçüncü bir tarafın sahip olduğu borçlu veya gayrimenkul için ikame ücretlerinin rezerve edilmesi, durdurma koşuluyla ücretin geçici kaydı yapılır....

Değişim şirketi

1869, Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, Yokohama dahil olmak üzere ülke çapında 18 noktada kurulan Japonya'nın ilk şirket organizasyonunun bir finans kurumu. Devletten büyük miktarda kredi almış, banknot...

değişim kontrolü

Hükümet yetkilileri, ödemeler dengesini dengelemek ve döviz kurlarını dengelemek için döviz işlemleri üzerinde doğrudan kısıtlamalar getirmektedir. Sermayenin yurtdışından çekilmesinin yasaklanmasıyla...

değişim tahkim

Aslen, dünyanın çeşitli bölgelerinin döviz kuru farkını kullanarak marjlar kazanmanın bir yoludur. Serbest döviz kuru altında, aktif arbitraj işlemleri aracılığıyla, yerel döviz kuru değer katsayısı ç...

ödeme emri

İhraççının (kasiyer) bir üçüncü tarafa (ödeme yapan) belirli bir miktar ödemesini istediği bir fatura . Mükellef, notların kabulü ile ana ödeme yükümlülüğü haline gelir ve faturalar kredilerine göre d...

Gümrük Dengeleme Dengesi Yöntemi

Verginin vergilendirilebilir mülkiyeti , vergi oranı, vergi matrahı, vergi indirimi ve diğer tarife planları için belirlenen kanun (1911'de yürürlüğe giren 1910). Gümrük Kanununun yanında tarife s...

ülke riski

Yatırım / kredi hedef ülke riski. Bir şirketin denizaşırı işlemlere başvurması durumunda ortak ülkenin politik, ekonomik ve sosyal sorunlarını göz önünde bulundurun. Değerlendirmenin ana kriterleri dı...

hayali sermaye

Sermaye, kamu kesimi ve şirket tahvili ve hisse senedi gibi temettülerin ortalama faiz oranına bölünmesiyle oluşur. Düzenli bir şekilde ilgi verir ilgi üreten sermaye gerçekleştiğinde, ilgisinin ortal...

protesto

Fatura / çeklerin muhasebeleştirilmesinin veya ödemesinin reddedildiği etkisine ispat amacıyla oluşturulan noterlik belgesi. Fatura sahibinin, lehine, garantöre veya benzerlerinin borçluya karşı rücu...

katkı

1980'de Medeni Kanun Değişikliği ile (Medeni Kanun 904 2) adalet mirasını sağlamak için kurulan bir sistem. Müşterinin mirasçılarının mülkünün mirasının sürekliliğine veya özel mülküne özel katkıl...

bankacılık prensibi

Birleşik Krallık'ta 1830 - 1840'larda yapılan, para birimine aykırı bir görüşe dayalı bir döviz finansmanı hakkında bir tartışma. Bankalar banknot indirimleri şeklinde bankalar ihraç ettikleri...

Parasal talep güveni

Parasal iddiaları güven mülkiyeti olarak kabul edin, koleksiyon, korumaya güvenin . Her ne kadar krediler, alacak hesapları, sigorta tazminatları vb. Gibi tüm parasal talepler karşılanabilse de, gerçe...

güvende nakit

Her iki güven mevduatı. Mütevelliden güven mülkiyeti olarak parayı kabul eden, bu operasyondan doğan kazancı faydalanıcıya dağıtan ve güvenin sonunda nakit para olarak yararlanıcıya dağıtan bir güven....

Altın standardı

Bir ülkenin parasal sisteminin merkezini oluşturan parasal paranın , belli bir miktar altının değeriyle eşdeğer bir ilişkiyi sürdürmek için düzenlendiği bir sistem. Dar anlamda, altın standart sistem...

altın maddesi

Parasal talep sözleşmelerinde, sözleşme sırasındaki altın değeri ile ödeme sözü veren bir fıkra. Uluslararası işlemlerde parasal değerdeki düşüşe karşı teminat anlaşması olarak yaygın olarak kullanılm...

finansal operasyonlar

Fon ve tüketici tedarikçileri arasında duran ve fon alım satımına aracılık eden bir kuruluş. Finansman, sermayeyi kredi sermayesi şeklinde yönetmeyi ifade eder. Japonya'da, yasal düzenlemeler gene...

Finansal Kriz

Kriz, kredi kurumları ve finans kurumları çöküşün Bir açıdan bakıldığında, kredi işlemleri ile finans piyasalarında meydana karışıklık oldu. Genel olarak, finansal kriz kendini ilk önce şirketler aras...