kategori İş ve Verimlilik Yazılımı

MIS

Yönetim bilgi sistemi. Yönetim bilgi sistemi anlamına gelir ve bazen "hata" olarak okur. Genel yönetim sistemi, EDPS ve IDP yöntemi gibi bilgi işlem tekniklerinin hızlı ilerlemesine yanıt ol...

Elektronik tablo işleme yazılımı

Tahminler, teklifler, raporlar, vb. Oluşturulması ve hesaplanması için grafikler oluşturmak ve hesaplamak için bir işlevi olan uygulama yazılımı . Sadece elektronik tablo yazılımı denir. Elektronik ta...

tarayıcı

Her iki tarama yazılımı. Başlangıçta bir veri dosyasının içeriğini kontrol etmek için yazılım anlamına gelir, ancak genellikle WWW Internet'te bir web sitesini görüntülemek için yazılım anlamına g...

Uygulama yazılımı

Uygulama yazılımı da denir. Bilgisayarda amacı gerçekleştirmek için tek tek geliştirilen yazılım . Örnekler belge işleme yazılımı ve elektronik tablo işleme yazılımını içerir . → İlgili öğeler Yazarl...

Genel alan yazılımı

Kimin telif ve mülkiyet Yazılım terk edilmiş. PDS olarak kısaltılır. Bu ağ aracılığıyla halkın kullanımına açıktır ve herkes bunu serbestçe kullanabilir ve yeniden düzenlenmesine ve yeniden dağıtılmas...

  1. 1