kategori Bilgisayar donanımı

Hewlett-Packard Şirketi]

Dünyadaki dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi. Kısaltma HP. Stanford Üniversitesi'nin sınıf arkadaşları olan William Hewlett ve David Packard 1939'da kuruldu. Başlangıçta osilatörler...

veri merkezi

Birden fazla bilgisayarı birbirine bağlayan ve verileri ileten ve ileten bir tesis veya kurum. Bilgi ve iletişim ekipmanı için uygun alan sağlamak, çeşitli sunucu ve bakım kullanıcılarına, yönetim hiz...

analog bilgisayar

Analog bilgisayarlar, günümüzde yaygın olarak kullanılan dijital teknolojilere dayalı olarak dijital bilgisayarların yayılmasından önce simülatörlerde yaygın olarak kullanılan analog teknolojiye ve b...

sanal makine

Bir bilgisayarda, donanımın sahip olduğu fiziksel yapı, uygun bir dönüştürme mekanizması arayarak programı oluşturan kullanıcı için çok iyi olan başka bir mantıksal yapıya sahip olarak kabul edilebil...

Yarı iletken bellek cihazı

Bir bilgisayarın dahili belleği için, düşük voltajda çalışan ve yapısal olarak sağlam olan bir yarı iletken entegre devre . IC hafıza da. Veri yazabilen ve okuyabilen bir RAM ve salt okunur bir ROM ....

Intel [Şirket]

Yarı iletken üretici 1959 yılında Robert Neuss tarafından kuruldu. 1971 yılında şirket tarafından tasarlanan bu ilk mikrobilgisayarın başarısı nedeniyle, şu anda bir CPU tasarım ve üretim şirketi olar...

manyetik disk

Bir tür bilgisayar depolama aygıtı . Manyetik malzeme ince bir diske (disk) uygulanır ve mıknatıslama yönüne göre ezberlenir. Radyal yönde hareket eden manyetik kafa ile okuyun / yazın. Bir sabit disk...

manyetik tambur

Bir tür bilgisayar depolama aygıtı . Çok sayıda manyetik kafa, yüzeyde manyetik bir malzeme ile kaplanmış dönen bir silindirin etrafına yerleştirilir ve yazma ve okuma, manyetizasyon yönüne göre yapıl...

disket

Kelime işlemcisi, kişisel bilgisayar veya benzerlerinde kullanılan bir manyetik depolama aygıtı. Genellikle kare plastik bir ceket içine yerleştirilmiş disk şeklindeki bir manyetik disktir . Bir hafız...

Veri deposu

Rasgele Erişim Belleği kısaltması. Bir bilgisayara dahil edilmiş ve veri yazabilen ve okuyabilen bir yarı iletken bellek cihazı. Her zaman yeniden yazılan dinamik bir RAM (DRAM) ve güç kaynağı bağlı o...

bellek

CPU tarafından kontrol edilen ve verileri okuyan ve yazan bir bilgisayar depolama aygıtı . Geniş anlamda, bir disket veya bir sabit disk de bir hafızadır, ancak çoğu durumda bir ana bellek olan bir ya...

hard disk

Manyetik malzeme ile kaplanmış alüminyum diski (disk) yüksek hızda döndürerek verileri manyetik kafa ile kaydeden ve yeniden üreten aparat. Diskin çapı 2.5 inçtir (özellikle dizüstü bilgisayarlar için...

DVD

Dijital video diskin veya dijital çok yönlü diskin kısaltılması. CD ile aynı çaptaki diskler CD'nin yaklaşık 7 katı depolama kapasitesine sahiptir. CD ile karşılaştırıldığında, kayıt yoğunluğu dah...

sıralı erişim

Verilerin kaydedildiği sıraya göre depolama cihazından veri okumak için. Temsili bir örnek manyetik bir banttır . Gerekli verileri okurken, manyetik bantlar en baştan arama yapmalıdır, bu yüzden sıral...

sanal bellek

Bilgisayarın depolama aygıtının yüksek hızda hareket etmesi ve büyük depolama kapasitesine sahip olması önemlidir. Bu hızı ve kapasiteyi karşılamak için, yüksek hızlı küçük kapasiteli bir ana depolama...

mini disk

Manyeto-optik disklerden biri. MD kısaltılmıştır. Yeni kayıt medyası DAT ve DCC ile sıralanıyor . Kompakt diskin (CD)% 20'sine ATRAC adlı dijital sıkıştırma yöntemiyle bilgi sıkıştırın ve kaydedin...

Ana hafıza

Her iki ana bellek. Bir bilgisayarın doğrudan okuyabileceği ve yazabileceği bir depolama aygıtı . Genellikle yarı iletken bir bellek cihazından oluşur ve son derece yüksek hızda çalışır. Bilgisayar ta...

Yardımcı hafıza

Her iki harici depolama. Bilgisayarların dosyalarını depolayan bir cihaz. Normalde manyetik diskler , manyetik bantlar , optik diskler, vb., Ana bellekten çok daha yavaş kullanılır. Burada saklanan do...

depolama

Depolama aygıtı . Büyük kapasiteli bir harici depolama aygıtı, verileri manyetik olarak kaydeden bir disk aygıtı ve benzerleri. Mevcut ortak depolama alanı sabit disktir . İşletim sistemi, uygulamalar...

Flash bellek sürücüsü

Katı Hal Sürücü (SSD) olarak da adlandırılır. Bir bellek depolama aygıtı olarak kullanan ve verileri sabit diskle aynı arabirimde kaydeden ve yeniden üreten bir aygıt. Bu nedenle, sabit diskten daha h...

  1. 1
  2. 2
  3. 3