kategori Taşınma ve Yer Değiştirme

Kurashiki oranı

Ayrıca bir depo ücreti de yazarım. Hem depolama ücreti. Depoda kargo depolamak ve depolamak için ödenen depo kullanım ücreti. Miktar sözleşmeyle belirlenir, ancak genellikle fiyat listesi ile belirlen...

Aktar

Kısacası, hem yer değiştirme hem de rotasyon. İşçileri çeşitli ilgili departmanlara değiştirmek ve şirket içinde çalışmak. Japon şirketlerinde, sadece yapısal değişime bir tepki olarak değil, aynı zam...

Ulaştırma engelsiz hukuk

2000 yılında kurulan Yaşlı ve Engelli Kişiler için Harekete Geçme Yasası'nın sözde adıdır. Toplu taşıma işletmecileri yeni istasyonlar kurarken ve önemli iyileştirmeler yaparken asansörler, yürüye...

devretme

Eyaletler arasındaki anlaşma ile bölgenin bir kısmının taşınması. Buna karşılık, bölgenin tüm tehcir birleşme Buna transfer denir. Bir anlaşma genellikle bir antlaşma ile ifade edilir. Örneğin, Jap...

hareketli bölüm

Hareketli bölüm olarak da adlandırılır. Bir binanın içindeki alanı bölen ve hareket edebilen bir duvar. Normal zamanlarda biri sabit olarak kullanılan diğeri açık / kapalı doğrama olmak üzere iki tip...

  1. 1