kategori Elektrik

Güç kaynağı direktif yeri

Elektrik sisteminin kapsamlı çalışması için her bir elektrik tesisine gerekli direktifleri veren bir kurum. Merkezi Güç Kaynağı Direktif Platformu kapsamında, şebekenin ekonomik ve verimli bir şekilde...

Coulomb (birim)

Elektrik miktarının SI montaj ünitesi. Sembol C. Saniyede 1 amperlik (A) akım ile taşınan elektrik miktarı. 1 C = 1 A · s. CAde Coulomb'a dikkat et . → İlgili ürünler Amper hour | Şarj etmek

güç iletimi

Enerji santralinden, tüketim noktasının yakınındaki trafo merkezlerine ulaşım, iyi bir iletim hattı ile gönderilir. Genel olarak, gerilimi yükseltmek ve indirmek kolay bir AC sistemi kullanılır ve kab...

şarj etmek

Hatta ücret. Elektrik olaylarının kaynağı olan elektrik ( elektrik ). Tüm elektrik olayları, yükün varlığı ve hareketinden kaynaklanır. İletkenlerde ve yarı iletkenlerde görülen elektrik yükü elektron...

Elektrik iş

Elektrik üretimi ( elektrik üretimi ), ulaşım (elektrik güç iletimi, elektrik trafosu, elektrik dağıtımı) ve enstrümanlarla satış. Bir topluluk tekel programı olduğu için, Elektrik İş Kanunu (1964) ta...

Tohoku Elektrik Gücü A.Ş. [Stok]

1951 Tohoku Distribution · Japonya Dispatch Distribution'ın (parça) işini güç yeniden yapılanma ile devralarak kurulan dokuz elektrik şirketinden biri. Tedarik alanları Kuzeydoğu 6 valileri ve Nii...

güç

Mekanik iş yapmak için doğrudan mevcut enerji. İngiliz güç gücüne karşılık gelir. Bu anlamda insan gücünün de güç olduğu söylenebilir. İnsanlar uzun güç olarak vs. insan gücü, insan gücü, hidrolik güç...

Japonya Nakliye Elektrik Co, Ltd [Stok]

Elektrik enerjisinin savaş kontrolünü amaçlayan bir ulusal politika şirketi. Kısaltılmış tarih (güneşli gün). 1939 Termik santraller, trafo merkezleri ve iletim hatlarından devralınan 33 bağlı şirket...

güç dağıtımı

Bir müşteriye bir trafo gelen elektrik enerjisi taşıma anlamına gelir. Genel olarak, bir dağıtım alt istasyonundan yüksek voltajlı dağıtım hattı, dağıtım trafosu, alçak gerilim dağıtım hattı üzerinden...

şube

İletim ve dağıtımın her birine uygun gerilimi yükseltmek ve düşürmek ve aynı zamanda elektrik santrallerinin iletişimini ve elektrik dağıtımını gerçekleştirmek için bir tesistir. Bir yüksek gerilim tr...

kapasite

(1) Konteyner hacmi. (2) Bataryayı belirli koşullar altında boşaltarak çıkarılabilecek elektrik enerjisi veya elektrik miktarı. Amper saat veya watt saat ile ifade edilir. (3) Elektrostatik kapasite v...

Elektrik İş Konseyi

Elektrik Ticareti Yasası kapsamında kurulan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı'nın danışma organı. Elektrik fiyat sistemi ve elektrik arzının uzun vadeli arz ve talep tahmini gibi elektrik işiy...

Kombine güç üretimi

Yakıtı yakan, bir gaz türbini ile güç üreten ve bu sırada elektrik üretmek için bir buhar türbinini egzoz ısısına çeviren bir çift güç üretim sistemi. Kombine çevrim elektrik üretimi de denir. Yakıt e...

Güç satış iş

İşletmelerin, elektrik enerjisinin kendi şirketlerine ürettiği elektriği toptan aldıkları iş. 1995'teki gözden geçirilmiş Elektrik İş Kanunu , toptan elektrik piyasasını serbest bırakarak yeni gir...

IPP

Bağımsız Güç Üreticisinin Kısaltması. Bağımsız elektrik üretim şirketi. Kendisine ait teçhizat ile elektrik üreten ve bir elektrik şirketine elektrik sağlayan bir işletme işletmecisi. 1988 yılında, dö...

Planlanan karartma

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi ve Tohoku Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından 2011 Mart ayında gerçekleştirilen, Doğu Japonya Deprem nedeniyle planlanan elektrik kesintileri, Tokyo Elektrik Şirketi F...

Tokai No. 2 nükleer santral

Japonya Nükleer Güç İstasyonunun nükleer enerji santrali. Tokai 2 numaralı santral. Üretilen elektrik Tokyo Electric Power Company ve Tohoku Electric Power Company'ye satıldı. Tokai köyü, Naka - s...

yükün korunması

Elektrik tüketimini ve tüketimini korumak. Ülke ve elektrik şirketi tarafından yapılan enerji tasarrufu, işletmelerden planlı elektrik kesintileri gibi genel hanehalklarına kadar büyük çapta gerçekleş...

  1. 1