kategori Yetişkin

Modern teori güzel çocuk kaydı

Okuyucu. Takizawa Bakin Yazılı. Kunisada tarafından Hokkei tablosu. 1828'de (Bunsei 11), 2'nci 1829'da (Bunsei 12), 3'üncü 1832'de (Tenpo 3), 4'üncü 1834'te (Tenpo 5) yayı...

Kuros

Yunancada "erkek" ve "oğul" anlamına gelir. Çoğul Kouros kouroi'dir. Özellikle Yunan sanat tarihinde, Arkaik dönemde (MÖ 650-500) hemen hemen aynı türde yapılan bir dizi ergen...

  1. 1
  2. 2