Paylaşılan orman

english Shared forest
Birden çok kişi tarafından paylaşılan özel orman. Köy özerkliğinin çoğu, eskiden gelen ortak zemin ve bu kasaba ve köyler sistemi (1889) nedeniyle, şehir ve kasabalarda üye bir mülk olmaktan nefret edenler tarafından isimlendirilenlerin adıdır. hak sahiplerinin ortak sahibi. 1966'nın kayıt ilişkileri modernizasyonu tanıtım yasası , böyle bir geleneksel mülkiyet ilişkisini düzenlemeye çalıştı. Buna dayanarak, paylaşılan orman gruplarının birçoğu üretim ormancılık dernekleri olarak organize edildi, ancak gerçekte bunlar genellikle paylaşılan ormanlar olarak kullanılıyorlar.
→ İlgili ürünler Özel orman