sıra

english sequence

özet

 • sırayla takip eylemi
  • sırayla kozları çaldı
 • Bir filmde belirli bir konuyu geliştiren ilgili çekimden oluşan bir filmden oluşan film
 • zaman içinde birbiri ardına gelen bir şeyin ardından
  • Doktor bir dizi hasta gördü
 • farklı anahtarlarda melodik bir ifadenin birkaç tekrarı
 • şeylerin mantıksal düzende veya tekrarlayan bir modelde takip ettiği seri düzenleme
  • isimler dizisi alfabetik
  • DNA'daki baz çiftlerinin sırasını belirlemek için bir teknik icat etti
Sabit kurallara göre sıralanan sayı dizisi. Eğer bir dizide bir sayı yazarsak ve n 'terimini bir (/ n) olarak yazarsak, dizinin kendisi {a (/ n)} (n = 1, 2, ...) veya basitçe {a)} olur. . Terimlerin sayısı (evet) sınırlanırsa, (hiçbiri) sınır sırasına sahip olduğu söylenir. A (/ n) = ar (n /) (- /) 1 (r, ortak oran), vb., Aritmetik ilerleme a (/ n) = a + (n - 1) d → yakınsama ile geometrik ilerleme / seri
→ İlgili öğeler ayrılığı (matematik)