Sebep ve sonuç

english Cause and effect

Sebep ve sonuç. Özellikle Budist terimi olarak kullanıldığında: İş (Git) Düşünce ile ilişkili nedensellik ve kendi içinde var olma biçimini ifade eder. Başka bir deyişle, <iyi neden iyi sonuç, kötü neden kötü sonuç> ifadesiyle ifade edildiği gibi, örneğin, bir insan veya göksel bir insan olarak doğmanın iyi bir sonucunu elde etmek, Fikir onların iyi ya da kötü işlere sahip. Budizm'in vaaz ettiği bu nedensel yasa, doğa bilimlerinden çok eylemlerimizle ilgilidir. Bu nedenle < Nedensel cevap Davranışlarımızı etik olarak belirleyen bir doktrin. Kendinin bir nedeni olarak çalışmanın hiçbir sonucu olmayacağını ve herhangi bir ahlaki davranışı inkar etmenin "nedensel kötülük" olarak adlandırıldığı ve bunu yapanlar için aydınlanma kazanma yeteneği beni güçlü bir şekilde <iyi bir kök olmakla suçluyorum yok.
Junichi Yokoyama