yapılandırmacılık

english constructivism

özet

  • Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da soyut bir sanatist hareket, sanayileşme dışı nesneler oluşturmak için endüstriyel malzemeler kullanıldı.

genel bakış

Konstrüktivizm şöyle ifade edebilir:
1921'de devrimden sonra Rusya'da meydana gelen avangard bir sanat hareketi. Rus Konstruktivizm, İngiliz Yapısalcılık. Yağlıboya gibi geleneksel materyalleri ve teknikleri kaldırdık ve metal ve cam gibi yeni malzemelerle yeni bir alan inşa ettiğimizi iddia ettik. Rodochenko ve Tatlin ve diğerleri politik amaçların aracı olarak sanatı düşündü, ama Gabo, Pebbsner sanatın saflığı ısrar ve yurtdışında sürgün. Bazı yazarlar Rusya'da ve yurtdışında Lysicky gibi aktifti . Bauhaus , yeni modellikçilik ve benzeri , soyut sanatın önemli bir akışını oluşturdu. Rus iç bölgesinde, biçimci önyargı eğilimi eleştirilmiş ve 1930'larda sosyalist realizm tarafından yerini almıştır.
→ İlgili öğeler Out | Soyut sanat | Bau Meister | Bazareli | Murayama Tomoyoshi | Moholi Nagi