görünüm

english appearance

özet

 • kamuoyunda görünme eylemi
  • çaylak, ilk dönemde kısa bir görünüm yaptı
  • Bernhardt'ın Amerika’daki son görünümüydi.
 • iyi bir izlenim yaratmak için bir şey olduğunu iddia etmek
  • görünüşe ayak uydurmaya çalışırlar
  • bu tören sadece gösteri içindir
 • Bir partinin bir eylemde resmi katılımı (mahkemede veya duruşmada)
 • Bir kişinin veya şeyin dışa veya görünen yönü
 • zihinsel temsil
  • Görünüşünü polise anlatmaya çalıştım.
 • görmeye gelme olayı
Yunan eidos'un Eidos'u, fikir fikrinin çevirisi. Aslında bu <şekil> <şekil> <resim> anlamına gelir. Bir tür şeyi diğerinden ayıran temel bir özellik. Aristoteles, materyaller ve materyallerle korelasyonda kullanılır ve şekil ve materyal arasındaki çelişkiyi, mevcut devlet (Energea) ve olası devlet (Dunamis) arasındaki bir çatışma olarak savunur. Platon'un gerçek gerçekliği olarak düşüncenin görüşüyle ​​bağlantılı olarak, formun kaliteye olan üstünlüğü, bundan sonra Batı felsefesinin temel eğilimi haline geldi.
→ İlgili ürünler Aristoteles