burjuva draması

english bourgeois drama
18. yüzyılın ortalarından beri özellikle Fransa'da sivil sınıfın yükselişi ile popüler hale gelen bir oyun. Klasikleşme trajedisinin ve komedisinin ortasında yer alan komedide yer alan vatandaşların yaşamlarıyla ciddi biçimde ilgilenen ahlaki ve gerçekçi bir tiyatro. Diderot'un nüfuzu altında Séine Michel Jean Sedaine (1719-1797) tarafından savunduğu ve çalıştığı örnekler. Almanya'da kurucu kısaltmadır .
→ İlgili Ürünler Modern Drama | Vatandaş Edebiyatı