Masayoshi

english Masayoshi

Seki siyaset çağında Kangshoji Tapınağı'nda bir keşiş. İmparator Uta'nın torunu. Oji Shikibe'nin ebeveyninin çocuğu. Sol bakan Gennobu Genshin ve Shingon tarikatının kurucusu Kanmoru Kardeş. 955 Nisan'da (Tenryoku 9) Sangen, Shingon ve Budist tarikatının papazı oldu ve 9ji Mart'ta (Tennobu 3) Toji Tapınağı'na girdi. 988'de (Naganobu 2), Toji oldu ve Ağustos 999'da (Nagaho 1), Todaiji oldu ve 1011'de (Kanhiro 8) rahiplik ile desteklendi. Dini dünyaya baskı yaptı. Todaiji'den istifa ettikten sonra, Todaiji topraklarında Kasugasho'da Imakisho yapmaya çalıştım, bir sınavı tahrif ettim ve Todaiji ile tartıştım. Doğrudan şikayet etti. “Todaiji Belgesi” nde Masayoshi tarafından yazılmış bir belge vardır.
Horiike bahar tepe