kadar

english till, thill
Buzullar tarafından taşınan bulutlar (açgözlü) buzulların eritilmesiyle giderildi. Tipik bir tanesi çeşitli derecelerde birkaç metrelik birkaç metrelik bambu içeren kildir. Mevcut vadi buzulunda az miktarda kil vardır, her iki tarafta da dağlardan düşen kaya parçaları taşınır. Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, vb., Kuvaterner buzul çağının buz yığışım mahalleri tanındı ve burada bulunan kayalar sıklıkla 1-2 ton arasında değişti ve birkaç yüz kilometre taşıdı.
→ Ayrıca bkz. Buzul tabakalı | 漂 礫 toprak