sol

english sol

özet

  • Antik Roma tanrısı, güneşin kişileştirilmesi, Yunan Helios'un karşılığı

genel bakış

Bir sol , sürekli bir sıvı ortamda çok küçük katı parçacıkların bir kolloidal solüsyon süspansiyonudur. Sols oldukça kararlı ve Tyndall etkisini gösterir. Örnekler kan, pigmentli mürekkep, hücre sıvıları ve boyadır.
Suni soller, dispersiyon veya yoğuşma ile hazırlanabilir. Dispersiyon teknikleri, top frezeleme ve Bredig'in ark yöntemi ile kolloidal boyutlara katıların öğütülmesini içerir. Sollerin stabilitesi dispersiyon maddeleri kullanılarak sağlanabilir.
Sols genellikle sol-jel işleminin bir parçası olarak kullanılır.
Bir dispersiyon ortamı olarak bir sıvı kullanılarak akışkanlık bakımından zengin bir kolloide atıfta bulunur. Parçacık büyüklüğünün bir kolloit olarak kabul edilebildiği kollektif süspansiyon ve emülsiyon terimi. Bu, geniş bir anlamda (aerosol) 'de bir dağılım ortamı olarak gaz dahil olduğu füme. Dispersiyon ortamının su olduğu durum, hidrosol olarak adlandırılır ve organik çözücü durumu organosol olarak adlandırılır. → jel
→ İlgili ürünler kolloid | tiksotropi | vinil çelik levha