kaynak

english resource

özet

  • Gerektiğinde çekilebilecek bir yardım veya destek kaynağı
    • yerel kütüphane değerli bir kaynaktır
  • olağandışı problemlerle başa çıkma becerisi
    • kaynak bir adam
  • Mevcut servet kaynağı, gerektiğinde çekilebilecek yeni veya yedek bir tedarik
Bir hedef insan olarak doğanın bir parçası yaşamlarını sürdürmek ve geliştirmek için çalışır. İnsan kaynakları kelimesi olmasına rağmen, genellikle doğal kaynaklara atıfta bulunur. Mineral kaynakları ( yer altı kaynakları ), arazi kaynakları, su kaynakları , hayvan ve bitki kaynaklarının, enerji kaynaklarının , gıda kaynaklarının vb. Doğal ve insan gücü tarafından üretildiği en temel kaynaklardır. Kaynakların kapsamı, onu kullanan kişinin sosyal yapısına ve bilim ve teknolojinin gelişim derecesine göre giderek genişlemektedir. → Denizaltı Kaynakları / Su Kaynakları
→ İlgili ürünler Büyüme sınırı | seri üretim · kitle imha